Kompensāciju par vakcīnas nodarīto postu varētu prasīt 700 cilvēku gadā

Covid-19 vakcīnas apstiprināto blakusparādību dēļ radīto kaitējumu cilvēka veselībai vai dzīvībai gadījumā kompensācijas paredzēts izmaksāt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, šādu lēmumu pieņēmusi valdība. Kompensāciju par vakcīnas nodarīto postu varētu prasīt 700 cilvēku gadā.
VAKCĪNAS. Veselības ministrija aplēsusi, ka gadā kompensācijas prasījumu skaits par iespējamo nodarīto kaitējumu veselībai varētu sasniegt 700 ©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Valdība arī noteikusi, ka iesniegumam par vakcinācijas nodarīto kaitējumu jāpievieno jau ārsta slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina.

Blakusparādībai jābūt norādītai instrukcijā

Ministru kabinets apstiprinājis kārtību kompensācijas piešķiršanai gadījumos, kad vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību rezultātā cilvēkam radies smags vai vidēji smags kaitējums veselībai vai dzīvībai. Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņems Zāļu valsts aģentūra, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.

Kompensāciju varēs pieprasīt tie cilvēki, kuri vakcināciju veikuši Latvijā ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu un veselībai vai dzīvībai

nodarītais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību, kas norādīta vakcīnu lietošanas instrukcijā,

kā rezultātā radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies vismaz 26 nedēļu laikā.

Jau iesniegumam jāpievieno ārsta slēdziens

Veselības ministrijā norāda, ka smags kaitējums ir paliekoši veselības traucējumi, kas izraisa neatgriezenisku pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes būtisku ierobežojumu vai to zudumu, vai nāve, un ir tieši saistīti ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību. Savukārt vidēji smagi kaitējumi ir ilgstoši veselības traucējumi, kas ir tieši saistīti ar vakcīnas pret Covid-19 izraisītu blakusparādību, daļēji ierobežojot pašaprūpi, funkcionēšanas, darbspējas un dzīves kvalitāti.

Iesniedzot kompensācijas pieprasījumu, būs ne tikai jāaizpilda iesnieguma forma, bet arī

jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina.

Pacienta nāves gadījumā kompensācijas prasījuma iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks, pievienojot apliecību par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecību un patologanatomiskās izmeklēšanas protokolu vai tiesu medicīnas eksperta atzinumu.

Kompensācijas kā neparedzēts gadījums

Līdz šim Latvijā kompensācijas piešķiršanas mehānisms bija paredzēts tikai par ārstniecības procesā pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu, proti, par kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, un tas tika kompensēts no Ārstniecības riska fonda. Covid-19 vakcīnas apstiprināto blakusparādību rezultātā radīto kaitējumu cilvēka veselībai vai dzīvībai gadījumā kompensācijas paredzēts izmaksāt no citas valsts budžeta programmas, proti, līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paredzēts, ka maksimālā summa, kas izmaksājama, ja Covid-19 vakcīnu dēļ nodarīts vai radīts kaitējums veselībai vai dzīvībai, būs ne vairāk kā 142 290 eiro.

Ar valdības lēmumu jau ir piešķirta nauda ekspertiem, kas iesniegumus pieņems un vērtēs, jo tika konstatēts, ka esošo darbinieku skaits nespēs nodrošināt jauno uzdevumu. Zāļu valsts aģentūrai papildus nepieciešamas astoņas amata vietas - četri vecākie eksperti un četri juriskonsulti. Kopumā tam nepieciešami papildu 278 367 eiro.

Kompensācijas prasījumu iesniegumi varētu būt ap 700 iesniegumiem gadā, norāda Veselības ministrija. Līdz 2022. gada 31. martam Latvijā saņemti 3416 ziņojumi par vakcīnu pret Covid-19 iespējamām blakusparādībām. 22 procenti no tiem jeb 773 klasificēti kā būtiski ziņojumi.

UZZIŅA

Kaitējums vakcinācijas pret Covid-19 dēļ

Smags kaitējums - paliekoši veselības traucējumi, kas izraisa neatgriezenisku pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspēju un dzīves kvalitātes būtisku ierobežojumu vai to zudumu, vai nāve, un ir tieši saistīti ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību

Vidēji smags kaitējums - ilgstoši veselības traucējumi, kas ir tieši saistīti ar vakcīnas pret Covid-19 izraisītu blakusparādību, daļēji (arī neatgriezeniski) ierobežojot pašaprūpi, funkcionēšanas, darbspējas un dzīves kvalitāti

Avots: Veselības ministrija