Valdība ierobežoti atlasīs JKP apdāvināmo privātskolu

Jaunās konservatīvās partijas pirmais mēģinājums uzdāvināt miljonu eiro plus ikgadējas subsīdijas privātai mācību iestādei ‒ Žila Verna Rīgas franču skolai ‒ cietis neveiksmi. Valdība nolēmusi rīkot konkursu. Taču fakts, ka Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums “Par Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanu” ir noslepenots, liek domāt, ka konkurss būs tikai tāda formalitāte un naudu tāpat dabūs JKP favorītskola.
23.07.2020. Imants Vīksne
 
Žila Verna Rīgas franču skola augstu kotējas vietējo politiķu, bagātnieku un Latvijā mītošu ārzemnieku vidū. Attēlā 2018. gads – ar Francijas vēstnieka piedalīšanos tiek atklātas skolas jaunās telpas pamatskolas klasēm Rīgas centrā, Stabu ielā ©Francijas vēstniecība

Saistībā ar šo plānu publiski pieejams ir tikai Ministru kabineta rīkojums Nr. 395: “Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā “Par Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanu” (ierobežotas pieejamības informācija) piedāvāto risinājumu rīkot ierobežotu atlasi, lai izvēlētos atbilstošāko izglītības iestādi Eiropas skolas izglītības programmas īstenošanai Latvijā, un uzaicināt tajā piedalīties izglītības iestādes, kas īsteno starptautiskas izglītības programmas.”

Prāvs ieguldījums klases fondā

Neatkarīgā jau vēstīja, ka sākotnēji naudu bija iecerēts piešķirt tāpat - bez jebkāda konkursa. Rīkojuma projekts paredzēja divu gadu laikā ieguldīt Žila Verna Rīgas franču skolā 970 000 eiro. No tiem 880 000 domāti skolas ēkas pārbūvei. Un pēc tam vēl skolai tiktu nodrošināts ikgadējs finansējums 200 līdz 300 tūkstošu eiro apmērā Eiropas skolas programmas īstenošanai. Tātad šos labumus saņemtu privāta mācību iestāde, kurā mācās ārzemju diplomātu, Jūrmalas jaunbagātnieku, pašmāju politiķu un ierēdņu bērni. Turklāt mācās par maksu ‒ aptuveni 5000 eiro gadā. Protams, šādas summas dāvināt bez konkursa pat Covid-19 aizsegā neizskatās glīti, tāpēc JKP sākotnējais plāns sastapās ar koalīcijas partneru iebildēm. Pat neraugoties uz to, ka izraudzītajā favorītskolā mācās arī citu partiju biedru atvases.

Skola VIP bērniem

Tagad par tiesībām īstenot akreditētu Eiropas skolas izglītības programmu un saņemt par to miljonu eiro + regulāras subsīdijas tiks rīkota “ierobežota atlase”.

Apmaiņā pret šiem labumiem skolai pēc būtības jāturpina savs darbs, un līdztekus vietējiem bērniem jāizglīto dažādu starptautisko organizāciju, Eiropas Savienības un NATO ierēdņu, militārpersonu, uzņēmēju un diplomātu bērni.

Izglītības un zinātnes ministrija paziņojumā min būtiskākos nosacījumus Eiropas skolas izveidei: “nodrošināt pirmsskolas izglītības posmu bērniem no 4 gadu vecuma, pamatskolas izglītības posmu un vidusskolas izglītības posmu saskaņā ar Eiropas skolas izglītības programmas standartiem; piedāvāt vismaz divas valodu plūsmas, no kurām viena ir angļu valodas plūsma, bet otra franču valodas vai vācu valodas plūsma; skolotāja valodas zināšanām jābūt dzimtās valodas līmenī un citi. Tāpat Eiropas skolas izglītības programmas īstenotājam jānodrošina infrastruktūras piemērotība un atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām; pievilcīga mācību maksa, kas ir līdzvērtīga summai, ko par ES aģentūras bērniem maksā no ES budžeta; pieredze ārvalstu pedagogu atlasē; skolas administrācijas un atbalsta personāla atbilstošas svešvalodu zināšanas.”

Daudzvalodīgs pamatojums

Konkursa formalitātes valdība iecerējusi sakārtot jaunnedēļ. Līdz 28. jūlijam Izglītības un zinātnes ministrijai valdībā ir jāiesniedz Ministru kabineta rīkojuma projekts par konkursa komisiju un nolikumu. Arī konkursa norises termiņi tiks apstiprināti valdībā. Ministrijas sniegtais teorētiskais pamatojums, kādēļ vienai privātai bagātai skolai jāsaņem ievērojams dāvinājums no valsts, ir sekojošs:

“Latvijā turpina augt pieprasījums pēc daudzvalodu un daudzkultūru vispārējās izglītības ieguves iespējām, tas ir būtisks atbalsts Latvijā esošo diplomātu, starptautisko institūciju pārstāvju un ārvalstu uzņēmēju bērniem. Turklāt nākotnē akreditētas Eiropas skolas esamība Latvijā pavērs plašākas iespējas pretendēt arī uz citu ES institūciju izvietošanu Latvijā. Akreditētā Eiropas skola tiek veidota saskaņā ar Valdības rīcības plānu, kas paredz izstrādāt un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt politikas plānošanas dokumentu par akreditētas Eiropas skolas izveidi Rīgā un izstrādāt šādas izglītības iestādes izveidošanas nosacījumus.”