Imants Vīksne

Valsts ieņēmumu dienests ir ekskluzīva valsts iestāde, kas saviem darbiniekiem nodrošina ekskluzīvus...
 
The State Revenue Service is an exclusive state institution that provides its...
 
Aizsardzības ministrijas mājaslapā ievietots aicinājums valsts un pašvaldību institūcijām piedāvāt ēkas un...
 
The Ministry of Defense website invites state and local authorities to offer...