Valsts ieņēmumu dienests 42 tūkstošiem iedzīvotāju draud ar soda sankcijām

Pirms diviem gadiem īstenotas nodokļu reformas rezultātā vairāk nekā simt tūkstoši iedzīvotāju kļuva par nodokļu parādniekiem, pašiem to negribot. Līdz šim šo nodokļu parādu par 2018. un 2019. gadu vēl nav samaksājis 42 461 iedzīvotājs. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta aplēsēm, kopējā nenomaksātā nodokļu summa ir aptuveni 3 miljoni eiro. Lai vecinātu parāda nomaksu, Valsts ieņēmumu dienests 42 461 iedzīvotājam ir izsūtījis aicinājumu nodokli samaksāt līdz šī gada 1. decembrim, pretējā gadījumā draudot ar soda naudu.
27.11.2020. Ilze Šteinfelde
 
©Rūta Kalmuka/F64

2018. un 2019. gadā izveidojies nodokļu parāds lielākoties ir neveiksmīgās nodokļu reformas sekas, kas ārkārtīgi sarežģīja iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanas kartību. Proti, ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā tiek piemērota 20% IIN likme, ienākumiem, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, ‒ 23% IIN likme, bet ienākumiem, kas pārsniedz 62 800 eiro, ‒ 31,4% IIN likme. Turklāt atkarībā no ienākumiem tiek diferencēts neapliekamais minimums. Ja kopš 2017. gada ienākumi nav mainījušies, tad IIN aprēķins ir skaidrs. Taču, ja nodokļa maksātājs strādā vairākās darbavietās, turklāt ar mainīgiem ienākumiem, tad nav iespējams aprēķināt precīzo ik mēnesi nodokļos iekasējamo summu. Tādējādi daļa iedzīvotāju paliek parādā, bet daļa nodokļos samaksā vairāk, nekā vajadzētu. Tiem, kuri, pašiem negribot, ir palikuši valstij parādā, bija obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un nodokļa parāds jāsamaksā. Lai atvieglotu samaksas procesu, daļai iedzīvotāju samaksas termiņš tika pagarināts līdz 1. decembrim. Tātad tiem, kas parādu vēl nav samaksājuši, tas ir jāizdara nedēļas laikā. Pretējā gadījumā šim parādam tiks rēķināta nokavējuma nauda. Likums „Par nodokļiem un nodevām” nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — 0,05 procenti par katru nokavēto dienu no laikā nenomaksātā pamatparāda. Turklāt VID atgādinājuma vēstulēs norādīta arī informācija par iespēju sadalīt maksājumu termiņā līdz vienam gadam.

Ja no iedzīvotāja ienākumiem ir ieturēts lielāks nodoklis, nekā vajadzētu, to iespējams atgūt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jo pārmaksātā summa automātiski neatgriežas nodokļa maksātāja kontā. VID par šādas pārmaksas izveidošanos un tātad iespēju atgūt naudu no valsts nevienu personiski neinformē, bet par parāda esamību VID parādniekam atgādina visiem pieejamiem līdzekļiem.

Lielākā daļa iedzīvotāju bailēs no soda sankcijām nodokļa parādu jau ir samaksājuši, jo maijā kopējais nodokļa parāds bija 8 miljoni eiro. Pēc VID datiem, 20. novembrī iedzīvotāju nodokļu parāds bija 3 095 677 eiro.