Ilze Šteinfelde

50 years ago in Latvia people got married more often, but they...
 
Pirms 50 gadiem Latvijā biežāk laulājās, taču biežāk arī šķīrās. No 1970....
 
Lai gan jau septembra sākumā Neatkarīgā norādīja uz pieļautajām kļūdām bērnu un...
 
Skolotājiem šis mācību gads iesākās ar papildu pienākumiem – jāpalīdz veikt skolēnu...