Eiropas nauda var mudināt Latvijā patiešām veikt izmaiņas vardarbības pret bērnu izmeklēšanā

“Barnahus” jeb Bērna mājas modelis ir ieviests daudzās Eiropas valstīs kā labākais risinājums vardarbības pret bērnu gadījumu izmeklēšanai. Lai arī Latvija jau pirms pieciem gadiem īstenoja pilotprojektu, lai šādu modeli ieviestu dzīvē, tomēr tikai šogad atbildīgās valsts iestādes izziņojušas Bērna mājas projekta uzsākšanu.
©barnahus.eu

Visticamāk, šāda kavēšanās ar bērniem un visai sabiedrībai tik būtiska pasākuma ieviešanu ir saistīta ar finansējuma trūkumu (pašlaik atrasts ārvalstu finansējums), kā arī ar Latvijai raksturīgo kūtrumu un sadarbības trūkumu starp dažādām iestādēm.

Problēma nerisināta gadiem

Neatkarīgā sekojusi Bērna mājas idejas ienākšanai Latvijā. Jau 2016. gadā tiesībsargs Juris Jansons atbildīgo valsts iestāžu uzmanību pievērsa vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanai, kas nenotiek atbilstoši bērna interesēm. “Īpaši satraucoši tas ir gadījumos, kad runājam par seksuālos noziegumos cietušu bērnu nopratināšanu,” toreiz teica J. Jansons. Centra pret vardarbību “Dardedze” eksperti norādīja, ka Latvijā pastāvošā prakse bērnu nopratināšanā ne vien atkārtoti traumē cietušos bērnus, bet arī traucē iegūt kvalitatīvus pierādījumus noziegumu atklāšanai. Šī iemesla dēļ jau pirms vairāk nekā pieciem gadiem centrs vērsās pie tiesībsarga ar lūgumu veikt izpēti un sniegt savu atzinumu par novērotajām nepilnībām, lai kopīgi meklētu risinājumus situācijas uzlabošanai. 2017. gadā pilotprojekta ietvaros centra eksperti izstrādāja vardarbībā iesaistīto institūciju sadarbības metodoloģiju, veica speciālistu apmācības un telpu pielāgošanu, kā arī notika vardarbībā cietušo bērnu iztaujāšana. Pilotprojekta rezultāti tika nodoti izvērtēšanai.

Ko nozīmē Bērna māja?

Bērna mājas sadarbības modelis ir izveidots Islandē, tāpēc to sauc šādā vārdā “Barnahus” - tas ir bērnam draudzīgs, starpdisciplinārs, starpinstitucionāls centrs, kur dažādu jomu profesionāļi tiekas zem viena jumta, lai izmeklētu bērna seksuālas izmantošanas gadījumus un nodrošinātu bērniem nepieciešamo atbalstu.

Islandes Bērna māja

Šī pieeja paredz savlaicīgu un profesionālu bērna nopratināšanu drošā un draudzīgā vidē, operatīvi iesaistot darbiniekus, kuri ir specializējušies seksuālu noziegumu izmeklēšanā.

Ar bērnu sarunājas īpaši apmācīts psihologs, nopratināšanas process tiek filmēts, un visi nepieciešamie speciālisti - izmeklētājs, prokurors, mediķis, advokāts - vēro nopratināšanas translāciju atsevišķā telpā.

Seksuālā vardarbība pret bērnu un šo gadījumu izmeklēšana ir sarežģīta, jo bērni paši parasti nevēršas pret savu pāridarītāju, kurš visbiežāk ir bērnam tuvs un nozīmīgs cilvēks. Nereti bērnam trūkst zināšanu un izpratnes par to, ka ar viņu veiktās darbības ir kas nepieļaujams - īpaši, ja seksuāla izmantošana notiek ģimenē, ilgstošā laika periodā un no bērna uzticības personu puses. Vēl šiem noziegumiem ir raksturīga noslēpumainība, manipulēšana ar bērnu draudot vai uzpērkot, bet miesasbojājumi tiek izdarīti reti, tāpēc liecības iegūšanai ir ļoti liela nozīme, lai bērnam varētu palīdzēt.

Islandē un citās Eiropas valstīs Bērna māja koncentrējas tieši uz atbalstu, izmeklējot seksuālās vardarbības gadījumus, tomēr Latvijas gadījumā, kā liecina Labklājības ministrijas informācija, Bērna māja būs atbalsta punkts arī citu vardarbīgu noziegumu pret bērniem izmeklēšanā.

Svarīgi, lai ideja neapstājas pie telpu iekārtošanas

Īsi pirms Jāņiem Labklājības ministrija informēja, ka ir pieņemts lēmums Bērna māju veidot Bērnu slimnīcas telpās. Tātad faktiski jau ir pagājuši vismaz pieci gadi, kopš Latvijā runā par šāda pakalpojuma ieviešanu, savukārt par seksuālās vardarbības kompetentu un bērna interesēm atbilstošu izmeklēšanu - runā jau vismaz divdesmit gadus, kad Latvijas Bērnu fonds un centrs “Dardedze” ieviesa Latvijā tobrīd pirmo video novērošanas telpu bērnu iztaujāšanai.

Jauno projektu sauc “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā”, kura partneri ir Islandes valdības Bērnu tiesību aizsardzības vadības aģentūra, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Bērnu slimnīca un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Savukārt programmas apsaimniekotājs ir Iekšlietu ministrija. Projekta finansējums ir 2,07 miljoni eiro. Bērna māju paredzēts ieviest līdz 2024. gadam. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa norāda, ka Bērna māja nebūs tikai ēka, kur bērnam uzturēties, bet tas ir plānots kā pakalpojums bērnam un resursu centrs speciālistiem “ar vienu kopīgu mērķi - maksimāli saudzīgi iegūt pierādījumus izmeklēšanas nodrošināšanai un savlaicīgas palīdzības sniegšanai bērniem. “Islandes piemērs liecina, ka tieši šādā vidē - mājīgi, bērnu saudzējoši iekārtotās telpās - ir vislabāk iegūt ziņas par notikušo,” sacīja L. Āboliņa. Viņa atzina, ka jau 2015. gadā tika atbalstīta Bērna mājas idejas ieviešana Latvijā, patiešām notika pilotprojekts - bet esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā