Inga Paparde

Latvijā valsts apmaksātas ērču vakcīnas joprojām pieejamas tikai bērniem, kuru deklarētā dzīves...
 
Lai arī Veselības aprūpes finansēšanas likums joprojām paredz pienākumu maksāt veselības nodokli...
 
Veselības ministrija traumatoloģijas un ortopēdijas nozarē paredzējusi izveidot metodisko centru, lai noteiktu...
 
Latvija citām Eiropas un pasaules valstīm ir ziedojusi jau vairāk nekā divus...