Inga Paparde

Lai arī valsts izdevumi sociālajai aizsardzībai Latvijā procentos no iekšzemes kopprodukta ir...
 
Pensiju likuma grozījumos par pensiju piemaksu atjaunošanu, kurus nupat apstiprinājusi Saeima, piedāvātais...
 
Zāļu kompensācijai papildus piešķirtais finansējums ļauj vēl šogad kompensējamo zāļu sarakstā iekļaut...
 
Nākamā gada valsts budžets ļaus daļai pensionāru atjaunot piemaksas pie vecuma pensijas....