Pe-2 Kremļa projektam nav izdots saskaņojums

Osipovu pāra organizētā rakāšanās ap Nīcas mežos atrasto padomju bumbvedēju Pe-2 notikusi, pārkāpjot Brāļu kapu komitejas izdotās atļaujas nosacījumus, un tā būtu jāpārskata – jo īpaši tādēļ, ka atradumu iecerēts izmantot sarkanās armijas glorificēšanai. Pašvaldība par lidmašīnu nav informēta, bet valsts uzņēmums “Latvijas valsts meži” izrakumus nav saskaņojis.
©Attēli no personu publiskajiem “Facebook” profiliem

Pēc publikācijas “Pe-2. Kremļa projekts Latvijas pašapziņas graušanai” Neatkarīgā ir saņēmusi biedrības “Brāļu kapu komiteja” skaidrojumu. Viņi ir tie, kas valsts vārdā pieskata karavīru apbedījumus un sadarbojas vai nesadarbojas ar Krievijas Federācijas struktūrām arī pieminekļu jautājumos - atkarībā no konkrētā brīža diplomātisko attiecību klimata. Šobrīd klimats ir slikts, un Kremlis pieminekļus jau pāris gadus intensīvi izmanto hibrīdkarā pret Latviju. Sibīrijā bojāgājušajiem Latvijas iedzīvotājiem piemiņas zīmes neļauj uzstādīt, tikmēr Latvijā katrs piemineklis sarkanajai armijai, kas padomju okupantus arī 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas cildina kā atbrīvotājus, tiek rūpīgi kopts un izmantots vietējās krievu kopienas smadzeņu skalošanai. Kremlis to dēvē par tautiešu politiku.

Atļauja kritušo meklēšanai

Nīcas mežā atrastais bumbvedējs Pe-2 ir pieminekļu kara jaunākais projekts, kas jau izbazūnēts Krievijas valsts medijos, slavējot Latvijas prokremliskos aktīvistus un pie reizes skarbi kritizējot un apmelojot Latvijas valsti. Formāli šī projekta galvenie virzītāji ir privātpersonas - Liepājā labi pazīstamie lauleņi Jeļena un Jevgeņijs Osipovi, kas savas pretvalstiskās darbības dēļ atrodas drošības iestāžu uzmanības lokā. Viņi sākuši līdzekļu vākšanas kampaņu lidmašīnas vraka izcelšanai no zemes, lai uzstādītu to padomju karavīru memoriālā Liepājā. Tas būtu kārtējais Latviju pazemojošais pasākums ar Krievijas vēstniecības piedalīšanos, Georgija lentēm, sirpi un āmuru.

Atļauju rakšanas darbu veikšanai ir pieprasījusi “Meklēšanas organizācija “Patriots””, ko vada Aleksandrs Borisovs. Brāļu kapu komitejas vadītājs Arnis Āboltiņš apstiprina, ka atļauja meklētājiem ir izsniegta. Taču būtiska nianse - nevis lidmašīnas izcelšanai, bet lidotāju mirstīgo atlieku meklēšanai!

Brāļu kapu komitejas skaidrojums

“Biedrība “Brāļu kapu komiteja” ir saņēmusi Latvijā reģistrētas biedrības “Meklēšanas organizācijas „Patriots”” iesniegumu par iespējamu karavīru mirstīgo atlieku atrašanās vietu PSRS kara aviācijas lidmašīnas Pe-2 bojāejas vietā Nīcas pagastā un izsniegusi karavīru apbedījumu vietas izpētes darbu atļauju. Saskaņā ar atļaujas nosacījumiem par izpētes darbiem jāinformē attiecīgā pašvaldība un darbi jāsaskaņo ar zemes īpašnieku. Saņemot atļauju, atbildīgā persona apņemas veikt izpētes darbus, savlaicīgi informējot par tiem attiecīgo pašvaldību un saskaņojot tos ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku. Minētās Brāļu kapu komitejas atļaujas attiecas tikai uz karavīru mirstīgajām atliekām un priekšmetiem, kas pielietojami mirstīgo atlieku identifikācijā.”

Tātad konkrētajā situācijā izsniegtās atļaujas nosacījumi ir pārkāpti. Kā tas redzams Krievijas medijos un sociālajos tīklos izplatītajos videosižetos, no zemes jau ir izceltas vairākas lielas lidmašīnas detaļas. Jeļena Osipova pat pozējusi ar propellera lāpstiņu rokās. Taču pašvaldība nav informēta par šiem darbiem - līdz Neatkarīgās zvanam ne Dienvidkurzemes novada pašvaldībā par tādiem bija zināms, ne Nīcas pagasta pārvaldē.

Lidmašīna kvalificējas kā atrastā manta

Ar zemes īpašnieku “Latvijas valsts mežiem” rakšanas darbi lidmašīnas atrašanas vietā pagaidām nav saskaņoti, jo uzņēmums pieprasījis papildu informāciju. No Brāļu kapu komitejas atļaujas neesot saprotams, vai līdztekus bojāgājušajai ekipāžai tiek pieļauta arī kara tehnikas izcelšana. Tikmēr no Neatkarīgajai sniegtā skaidrojuma izriet, ka atļauja attiecas tikai uz bojāgājušās apkalpes meklēšanu, nevis lidmašīnas vraka izcelšanu:

“Izpētes darbu laikā atrastā militārā tehnika vai to fragmenti, bez noskaidrojama marķējuma (agregātu, iekārtu numuri un indeksi u.tml.) , domājams, attiecas uz atrastu vai apslēptu mantu Civillikuma izpratnē. Brāļu kapu komitejas kompetencē nav atrastas mantas/lietas īpašuma tiesību noteikšana.” Kas attiecas uz Osipovu pāra ieceri lidmašīnu vai tās daļas pēc izrakšanas eksponēt Liepājas Centrālkapos, ko tādu varot lemt vienīgi pašvaldība.

Trūkst regulējuma Osipovu ierobežošanai

Līdzšinējie darbi saistībā ar atrasto lidmašīnu nav īstenoti korekti. Ja Brāļu kapu komiteja saņems attiecīgu ziņojumu no “Latvijas valsts mežiem” par atļaujas nosacījumu neievērošanu un konstatētu kaitējumu, biedrība varētu pārskatīt izdoto atļauju atbildīgajai personai un biedrībai “Meklēšanas organizācija „Patriots””.

Tas gan neko nemainīs faktā, ka daļēji lidmašīna jau ir izcelta. Arnis Āboltiņš atzīst, ka situācija ir problemātiska. Brāļu kapu komiteja jau vairākkārt informējusi pašvaldības un valsts iestādes, ka šobrīd Latvijā nav tieša un nepārprotama regulējuma ne par 20. gadsimta militāro konfliktu laikā bojāgājušo karavīru apbedījumu vietu statusu, ne arī par atrastās militārās tehnikas vai to fragmentu statusu. Tāpēc privātpersonas pēdējos 30 gadus neierobežoti un netraucēti rīkojas ar līdzīgiem zemē gulošiem vēstures artefaktiem, un izmanto tos attiecīgās politiskās orientācijas propagandai. Tieši tā, kā šobrīd to dara Kremļa ietekmes aģenti Jeļena un Jevgeņijs Osipovi.

Lai gan no Latvijas interešu viedokļa - vēl viens piemineklis sarkanās armijas slavai līdztekus jau esošajiem 600 padomju pieminekļiem un memoriāliem, nav vajadzīgs.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā