Pensijas pielikums indeksācijā būs vidēji 20 eiro. Ir šaubas, vai tas kompensēs cenu kāpumu

Latvijā katru gadu rudenī tiek pārskatīts pensiju apmērs, veicot pensiju indeksāciju. Šoruden tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 470 eiro.
01.10.2021. Inga Paparde
 
INDEKSĀCIJA. Jo lielāks darba stāžs, jo lielāku pensijas pielikumu seniors var sagaidīt šā gada oktobra indeksācijā ©Ilze Zvēra/F64

Pensiju pielikumu saņems arī pensionāri, kuru pensijas ir virs 470 eiro. Kā notiks pensiju indeksācija un kāds būs pensijas pielikums, Neatkarīgā noskaidroja kopā ar Labklājības ministrijas ekspertiem.

Kā šogad tiks indeksētas pensijas?

Pensiju indeksācija sākas 1. oktobrī, un tas notiek automātiski, proti, senioriem vai cilvēkiem ar invaliditāti nav jādodas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai pieprasītu pensijas pārskatīšanu. Pensiju indeksāciju paredz likums “Par valsts pensijām”, un saskaņā ar šo likumu pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu.

Šoruden tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 470 eiro. Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, kas nepārsniedz 470 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 470 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas - jau pieminētos 470 eiro.

Pensijas palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa.

Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Pensijas pārrēķinā izmanto indeksu

Indekss, pēc kura tiek pārrēķinātas pensijas, veidojas no faktiskā patēriņa cenu indeksa (tas nozīmē - inflācijas) un daļas no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. “Apdrošināšanas iemaksu algu summa ir finanšu jēdziens, bet, vienkāršāk sakot - tā ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas,” stāsta Labklājības ministrijā. Atkarībā no tā, kā pieaugusi šī alga, tāds arī rādītājs tiek izmantots pensiju indeksācijā.

Lai noteiktu iemaksu algas summas faktiskās izmaiņas konkrētajā gadā, konkrētā gada iemaksu algu summa tiek attiecināta pret iepriekšējā gada iemaksu algu summu. Šādi ir redzams, kādas te notikušas izmaiņas pēdējā gada laikā. Tā speciālisti iegūst iemaksu algu summas indeksu jeb indeksu, kas raksturo algu summas faktiskās izmaiņas. Lai noteiktu iemaksu algas summas reālās izmaiņas jeb reālo pieaugumu konkrētajā gadā, no iemaksu algu summas indeksa ir jāizslēdz inflācijas ietekme. Lai to izdarītu, Ministru kabineta noteikumos ietvertā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma aprēķina formulā iemaksu algu summas indekss tiek dalīts ar patēriņa cenu indeksu. Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indekss 1,0423.

Indeksi ir dažādi - atkarībā no darba stāža

Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža.

Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt.

Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 39 gadiem, kā arī ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, - 60 procenti, ja no 40 līdz 44 gadiem - 70 procenti, bet 45 gadi un vairāk - 80 procenti.

Tiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0423; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem - piemēros indeksu 1,0451; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem - indekss būs 1,0479. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu - piemēros indeksu 1,0507.

Pensiju pielikums 16 līdz 20 eiro

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 380 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no šā gada oktobra pensijas apmērs būs 396,07 eiro (par 16,07 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem - pensijas apmērs būs 397,14 eiro (par 17,14 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem - pensijas apmērs būs 398,20 eiro (par 18,20 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 399,27 eiro (par 19,27 eiro lielāks).

Savu pensijas apmēru cilvēks var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas nodaļā. Taču, lai saņemtu pensijas pielikumu, pensionāriem pašiem nekas jādara nav. Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tā notiek automātiski - katru gadu 1. oktobrī. Tas nozīmē, ka arī šogad ikviens, kam pienākas pensija, oktobrī saņems to jau indeksētā apmērā. Aģentūras rīcībā ir visi nepieciešamie dati - pārrēķins notiek automātiski.

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinātas līdz šī gada 30. septembrim.

Indeksē arī piemaksas

Labklājības ministrijā arī norāda, ka šoruden indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Indeksējot piemaksu, 2021. gada 1. oktobrī attiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram 1,11 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram 1,67 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim (ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim).

Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas pašlaik ir 1,11 eiro un 1,67 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0423. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,11 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,16 eiro, bet tie, kas saņēma 1,67 eiro - turpmāk saņems 1,74 eiro. Piemēram, pensionārs, kurš saņem vecuma pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 27,75 eiro (par 25 darba gadiem (no kopējā stāža 45 gadiem) līdz 1995. gada beigām), no oktobra saņems vecuma pensiju 420,28 eiro un piemaksu pie pensijas 29 eiro.

Jāatgādina, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Šogad pensijas neapliekamais minimums ir 330 eiro. Summu, kas ir virs šiem eiro, apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

UZZIŅA

Kādu indeksu piemēro 2021. gada 1. oktobra pensiju indeksācijā?

Apdrošināšanas (darba) stāžs Indekss
Līdz 29 gadiem 1,0423
No 30 līdz 39 gadiem 1,0451
No 40 līdz 44 gadiem 1,0479
45 un vairāk gadu 1,0507

Avots: Labklājības ministrija