Reģionos mediķus piesaista ar Eiropas kompensācijām

Vairāk nekā divsimt mediķu izmantojuši Eiropas fondu atbalstu, lai sāktu darbu reģionos Latvijā. Ārstniecības personām, tajā skaitā ģimenes ārstiem, māsām un ārstu palīgiem, ja to darbavieta būs ārpus Rīgas, ir iespēja saņemt naudas kompensāciju.
REĢIONOS ar Eiropas fondu atbalstu pēdējos trīs gados piesaistīti vairāk nekā tūkstoš mediķu, kuru pienākums ir reģionā nostrādāt vismaz piecus gadus ©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Reģionos darbu, pateicoties šim atbalstam, sākuši 12 ģimenes ārsti - gan izveidojot jaunas prakses, gan pārņemot prakses no pensijā aizgājušajiem kolēģiem.

Ar finansiālu atbalstu piesaista jaunus mediķus

Ārstniecības personas turpina pieteikties un izmantot pieejamo Eiropas Savienības fondu atbalstu, ja to darbavieta būs reģionā. Šo atbalstu līdz šim kopumā izmantojuši 1106 speciālisti reģionos, tajā skaitā aizvadītajā gadā tas piešķirts 238 mediķiem, liecina Veselības ministrijas apkopotie dati par 2021. gadu. Šis atbalsts ir domāts jaunu un papildu speciālistu piesaistei reģionos, kur pacientiem tiek sniegti valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi, Neatkarīgajai stāsta Veselības ministrijas Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļas speciāliste Barbara Ālīte. Veselības ministrija pirmos pieteikumus šajā projektā sāka pieņemt 2018. gada sākumā, un speciālistu piesaiste reģioniem turpinās.

Atbalstu var saņemt noteiktas profesijas: ārsti speciālisti, tajā skaitā ģimenes ārsti, zobārsti, ārstu palīgi, medicīnas māsas, māsu palīgi, vecmātes, fizioterapeiti, ergoterapeiti, zobu higiēnisti, zobārsta asistenti, kā arī projekta ietvaros pensijas vecuma ģimenes ārsti var nodot savu ģimenes ārsta praksi jaunajam speciālistam. Ņemot vērā ārstniecības personu interesi par atbalstu un pieteikumu skaitu, šogad grozīti noteikumi un palielināts projekta kopējais finansējums, kas nu sasniedzis 11,9 miljonus eiro.

Šajā projektā ir dažādi kompensāciju veidi mediķiem - par darbu reģionā mediķim paredzēta kompensācija piecu ārstniecības personu zemāko mēnešalgu apmērā atbilstoši kvalifikācijai, plus papildu kompensācija par katru ģimenes locekli. Tāpat ir paredzēta uzturēšanās izdevumu kompensācija 3600 eiro. Piemēram, ārstam speciālistam, kuram ir ģimene - sieva un divi bērni, kompensācijas apmērs par darbu reģionā, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, būs 15 512 eiro. Savukārt sertificētai māsai, kurai ir ģimene - vīrs un divi bērni, kompensācija par darbu reģionā būs 11 480 eiro. Sertificētam ārsta palīgam par darbu reģionā kompensācijas apmērs būs 8525 eiro.

Slimnīcu biedrība: jāpalielina arī kvotas

Veselības ministrija

Jelgavas pilsētas slimnīcā atbalstu saņēmušas kopumā vairāk nekā 40 ārstniecības personas, no tām liela daļa - māsas. Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes loceklis Kārlis Smilga norāda, ka šāda atbalsta pieejamība ir būtiska gan slimnīcai, gan personālam, gan pacientiem. “Viens no būtiskākajiem ieguvumiem Jelgavas pilsētas slimnīcā ir drošības sajūtas radīšana gan darbiniekam, gan slimnīcai, un ieguvējs ir pacients, kuram ir nodrošināta ārstniecības pakalpojumu pieejamība,” saka Kārlis Smilga.

2021. gadā finanšu atbalstu saņēma un ārstniecības iestādēm reģionos piesaistītas 238 ārstniecības personas, tajā skaitā 35 ārsti, 49 māsas, 38 ārstu palīgi. Saskaņā ar nosacījumiem šī atbalsta saņēmējam ārpus Rīgas jāstrādā vismaz piecus gadus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Speciālistu darbavietas ir slimnīcas, ģimenes ārstu prakses, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zobārstniecības un vēl citas ārstniecības iestādes.

Latvijas Slimnīcu biedrības vadītājs Jevgēņijs Kalējs uzskata, ka speciālistu piesaiste varētu būt lielāka, bet to ierobežo valsts finansējuma apmērs slimnīcām un nozarei kopumā. Kopumā biedrība atbalsta ārstniecības personu piesaisti reģioniem ar naudas kompensācijām.

“Mēs atbalstām, ka tiek maksātas šādas kompensācijas, taču jāņem vērā faktors, ka speciālistam jāstrādā valsts apmaksāto pakalpojumu jomā pilnas slodzes apmērā. Ja, piemēram, slimnīca grib piesaistīt kādu speciālistu, ir svarīgi, ka pretī ir kvota valsts apmaksātiem pakalpojumiem, kas pašlaik ne vienmēr tā ir.

Zinu ārstus, kas ir pārdislocējušies un saka, ka atbalsts ir labs, bet varētu piesaistīt vairāk, un par to būtu jādomā nākotnē,” norāda Jevgēņijs Kalējs.

Reģionos prakses izveido arī ģimenes ārsti

Ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai šī projekta ietvaros notiek arī ģimenes ārstu prakses pārņemšanas, kad pensijas vecuma ģimenes ārsts nodod savu praksi, pieredzi, zināšanas un specifisko informāciju jaunajam speciālistam. Ģimenes ārstu reģionos joprojām trūkst, tajā skaitā vairākās vietās Latvijā ir brīvas arī prakses vietas, informē Veselības ministrija.

2021. gadā kopumā šo atbalsta programmu izmantojuši 12 ģimenes ārsti, kas pašlaik strādā reģionos. Šiem ģimenes ārstiem kopumā izmaksāto kompensāciju apmērs sasniedz 187 573 eiro, vidēji 15-17 tūkstoši eiro katram ģimenes ārstam. Jaunas prakses izveidojuši četri ģimenes ārsti, bet astoņi ģimenes ārsti ir pārņēmuši praksi no pensijas vecuma ģimenes ārstiem ārpus Rīgas, Neatkarīgajai pastāstīja Veselības ministrijas pārstāve Barbara Ālīte. Ģimenes ārstu praksēs strādā arī desmit ārstu palīgi, kas pieteicās šim atbalstam, kā arī desmit māsas.