Individuālās apkures aizliegums kaitēs rīdzinieku interesēm

Rīgas domes ierosinātais individuālās apkures aizliegums ievērojamā pilsētas daļā un būtiski ierobežojumi energoefektīvu apkures iekārtu uzstādīšanai izriet no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sacerētā “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2019.–2030. gadam”, taču galvaspilsētas domnieku izpildījumā jaunie noteikumi būs vēl daudz skarbāki, būtiski pasliktinot iedzīvotāju ekonomisko situāciju jau tuvākajos gados.
©F64

2022. gadu Rīgas dome sākusi ar “mītu kliedēšanu” par jaunajiem noteikumiem apkurei. Tie rīdziniekiem nodrošināšot ceļu uz augstāku gaisa kvalitāti, kā arī iespēju pakāpeniski un laikus plānot pāreju uz vietējiem energoresursiem, nodrošinot modernu un uzticamu siltumapgādi bez straujām cenu svārstībām, ko rada atkarība no fosilajiem resursiem. Taču šāds traktējums ne tuvu neatbilst jauno noteikumu tekstam, kas iesniegts saskaņošanai vides ministrijā. Mīti tieši tādēļ ir radušies, ka jaunie noteikumi līdz šim publiski nekur nav bijuši pieejami un pat Rīgas domes mājaslapā joprojām nav publicēti. Tad nu pašvaldības vietā to tagad dara Neatkarīgā, ļaujot iedzīvotājiem pašiem konstatēt, ko domnieki grasās viņiem nodarīt.

Noteikumi pretrunā likumam

Saistošie noteikumi “Par teritoriālajām zonām siltumenerģijas ražošanas veida izvēlei un prasībām iekārtu uzskaitei” ļoti būtiski ierobežos rīdzinieku tiesības un iespējas izvēlēties ekonomiski pamatotus apkures risinājumus, un tas ir pretrunā Enerģētikas likuma 50. pantam, kas skaidri pasaka:

“Ēku un būvju īpašniekiem ir tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu.”

Ja noteikumi tiks pieņemti esošajā redakcijā, tie būs pretrunā likumam un to iedzīvotāju interesēm, kam nav pieejami vai izdevīgi centralizētās apkures pakalpojumi. Īpaši šobrīd, ceļoties elektroenerģijas un gāzes cenām, tieši individuālie apkures risinājumi ir ievērojami izdevīgāki, un to Rīgas dome savā mītu graušanas paziņojumā noklusē. Iedzīvotājiem ir pamats satraukumam, jo noteikumi faktiski paredz tikai divus risinājumus apkurei jau tuvākajos gados - vai nu pieslēgšanos centralizētajai apkurei, kas daudzviet ir vienkārši neiespējama un ekonomiski nepamatota, vai siltumsūkņu ierīkošanu, kas ar pašreizējām elektrības cenām ir nelietderīgs risinājums.

Ne jau par oglēm stāsts

Publiskajā telpā kā svarīgākā ziņa saistībā ar jaunajiem noteikumiem izskanēja fakts, ka Rīgā tiek aizliegta tādu iekārtu uzstādīšana, kurās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai izmanto ogles. Rīga nav nekāda Londona industrializācijas laikmetā. Oglēm pilsētas apkurē nav vietas. Taču pilsētnieki individuālajā apkurē izmanto koksni un tās produktus, kā arī gāzi. Ievērojamā pilsētas daļā noteikumi aizliegs sadedzināt cieto kurināmo, tātad arī malku, bet gāzes apkures katliem tiek noteikts pilnīgs aizliegums:

“10. Visās zonās aizliegts uzstādīt jaunas individuālās un lokālās siltumapgādes iekārtas, kurās izmanto jebkāda veida fosilo kurināmo.” Šis punkts stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī. Tātad pēc nieka trim gadiem. Gāze ir fosilais kurināmais.

Individuālajā apkurē gāzes katli ir labi ar to, ka ir ļoti efektīvi un ekoloģiski. Salīdzinājumā ar centralizēto apkuri, kas Rīgā arī balstās pamatā uz gāzi, šādas individuālas apkures izmaksas ir ievērojami zemākas. Nav jāmaksā par siltuma zudumiem siltumtrasēs, nav jāmaksā kaimiņu vietā, ja tie nemaksā. Pieslēgt var, kad kļūst auksti, kaut vai drēgnā vasarā. Individuālā apkure ir izdevīgāka, pat neraugoties uz to, ka gāzes katli mēdz nolietoties un jāmaina, bet malkas krāsnis jāpārmūrē.

Visu izlems komisija

Turpmāk namīpašnieki patstāvīgi to darīt vairs nedrīkstēs. Un faktiski nekādus apkures risinājumus nedrīkstēs ieviest patstāvīgi, lai gan Enerģētikas likums to atļauj. Lēmumu par to, kāda apkure būs mājā, pieņems Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija, bet par jau esošajām apkures ietaisēm iedzīvotājiem būs jāatskaitās “Rīgas enerģētikas aģentūrai” līdz nākamā gada 30. novembrim.

Jaunie noteikumi par apkuri Rīgā vēl nav pieņemti, taču, ņemot vērā, ka Vides ministriju un Rīgas domi vada politiskie domubiedri - “Attīstībai/Par/Progresīvie”, maz ticams, ka noteikumi tiks atmesti atpakaļ pārstrādāšanai. Tas nozīmē, ka dzīve galvaspilsētā kļūs vēl dārgāka un vēl nepatīkamāka. Savā mītu graušanas paziņojumā dome skaidro, ka no esošās apkures jāatsakās, lai gaiss tīrāks un izmešu mazāk. Tikai tādā gadījumā retoriski jāvaicā, ko Rīgas centrā dara tranzītā braucošās kravas automašīnas.