Rekordlielo pensijas pielikumu inflācija arī apēdīs

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indekss 1,2287, ziņo Labklājības ministrija. Tas nozīmē, ka atkarībā no seniora darba stāža un pensijas apmēra pensijas palielināsies vidēji par 80 eiro. Palielinātās pensijas gan seniori saņems tikai septembrī.
PENSIJA. Ziņa par pensiju palielinājumu sākotnēji iepriecinās seniorus, jo šāds pensiju pielikums vēsturiski nekad nav bijis, taču tik liela inflācija – arī ne ©Eduards Dundurs/F64

Daļai senioru pensijas un pensijas piemaksas palielinājums varētu pat pārsniegt 100 eiro. Šāds pensijas pielikums ir rekordliels, taču sākotnējo senioru sajūsmu diemžēl varētu nomainīt reālisms, jo šāds pensiju palielinājums ir iespējams, “pateicoties” tikai un vienīgi inflācijai, kas faktiski “apēd” visu pensiju.

Lielāks stāžs, lielāks indekss

Labklājības ministrijā skaidro, ka indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par laikposmu no 2021. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam (kopumā 12 mēneši) un 50 procenti no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 534 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 534 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas - minētos 534 eiro.

Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Neatkarīgā

Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt. Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 39 gadiem, kā arī ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, - 60 procentus, ja no 40 līdz 44 gadiem - 70 procentus, bet 45 gadi un vairāk - 80 procentus.

Pensija augs par 80-90 eiro

Labklājības ministrija aprēķinājusi indeksu katrai pensionāru grupai, un tie ir atkarīgi tātad no darba stāža - jo lielāks darba stāžs, jo lielāks indekss. Tiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,2287; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem - piemēros indeksu 1,2314; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem - indekss būs 1,2341. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu - piemēros indeksu 1,2369.

No ministrijas datiem izriet, ka

daļai senioru ar lielu darba stāžu un piemaksu pie pensijas tā varētu palielināties pat par 100 eiro, taču vidēji pensija varētu palielināties par 80 eiro.

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 370 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no šāgada septembra pensijas apmērs būs 454,62 eiro (par 84,62 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem - pensijas apmērs būs 455,62 eiro (par 85,62 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem - pensijas apmērs būs 456,62 eiro (par 86,62 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 457,65 eiro (par 87,65 eiro lielāks).

Pensiju piemaksas augs vidēji par sešiem eiro

Augustā indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Pensiju piemaksas vidēji palielināsies par sešiem eiro.

Indeksējot piemaksu, attiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram. Pašlaik pensiju piemaksas ir piešķirtas divos dažādos apmēros: 1,16 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim vai 1,74 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim. Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,2287. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,16 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,43 eiro, bet tie, kas saņēma 1,74 eiro - turpmāk saņems 2,14 eiro.

Piemēram, pensionārs, kurš saņem vecuma pensiju 400 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikto piemaksu 29 eiro, pēc indeksācijas saņems vecuma pensiju 494,76 eiro un piemaksu pie pensijas 35,75 eiro.

Palielinātās pensijas saņems septembrī

Būtiski uzsvērt, ka augustā seniori vēl nesaņems palielinātās pensijas. Labklājības ministrija informē, ka 2022. gadā valsts pensijas un atlīdzības par darbspēju zaudējumu un par apgādnieka zaudējumu tiks pārskatītas šāgada augustā, bet indeksācijā iegūtais palielinājums par augustu tiks izmaksāts vienlaikus ar 2022. gada septembrī izmaksājamo pensiju vai atlīdzību. “Augustā pensijas un atlīdzības tiks izmaksātas līdz šim saņemtajā apmērā, bet septembrī tās izmaksās jau palielinātā (indeksētā) apmērā kopā ar neizmaksāto indeksācijas palielinājumu par augustu,” “Neatkarīgajai” skaidroja Labklājības ministrijas speciālists Egils Zariņš.

No Labklājības ministrijas sniegtās informācijas izriet, ka faktiski palielinātās pensijas patieso apmēru seniori uzzinās oktobrī, jo septembrī senioru pensijas kontos ienāks būtiski lielāka pensija (palielinātā kopā ar neizmaksāto daļu par augustu), savukārt oktobrī tā atkal būs mazāka.

Vēl jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Kopš jūlija pensijas neapliekamais minimums arī ir lielāks - 500 eiro. Ar nodokli apliek pensijas daļu, kas ir virs 500 eiro. Pensionāriem pašiem nekas nav jādara - pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tā notiek automātiski.

UZZINA

Kādus indeksus piemēros vecuma pensiju indeksācijā?

Indekss ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža

Ja stāžs ir līdz 29 gadiem - piemēros indeksu 1,2287

no 30 līdz 39 gadiem - piemēros indeksu 1,2314

no 40 līdz 44 gadiem - indekss būs 1,2341

45 un vairāk gadu - piemēros indeksu 1,2369

Avots: Labklājības ministrija