Pensionāriem apkurei atmetīs arī pārdesmit eiro

Konstatējot, ka pensiju apmēri Latvijā ir ļoti zemi, valdība nolēmusi šajā apkures sezonā vecuma, invaliditātes un citu pensiju saņēmējus aplaimot ar nelieliem ikmēneša pabalstiem. To paredz nupat valdības pieņemtie grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.
©Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Taisnības labad gan jāpiebilst, ka nabadzīgākajiem Latvijas iedzīvotājiem tāpat kā līdz šim būs tiesības saņemt mājokļa pabalstu, kas faktiski nosedz ar māju saistītos izdevumus, turklāt šo pabalstu šoruden varēs saņemt lielāks cilvēku skaits. Saeima ceturtdien ārkārtas sēdē pēc īsām diskusijām likumu apstiprināja, nepieļaujot nekādas atkāpes no sākotnējā varianta.

Pabalsts pārdesmit eiro?

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums paredz atbalstu senioriem, personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušām personām. Atbalsts paredzēts materiāla pabalsta veidā, un tā apmērs būs atkarīgs no pensijas, jo visiem senioriem tas nav plānots vienā apmērā un ne visi seniori to saņems. No šā gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam pabalsts 30 eiro mēnesī tiks nodrošināts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī.

Savukārt pabalsts 20 eiro mēnesī paredzēts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī, bet

ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī, tad pabalsts būs desmit eiro mēnesī.

Labklājības ministrijā “Neatkarīgajai” skaidroja, ka šo valsts pabalstu piešķirs un izmaksās Latvijā dzīvojošām personām, kurām no 1. novembra līdz nākamā gada 31. maijam ir Latvijā piešķirtas vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tajā skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtas pensijas, speciālās valsts pensijas, izdienas pensijas. Pabalsts pienāksies arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmējiem un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem. Valsts pabalstu 30 eiro apmērā izmaksās arī ģimenēm, kuras saņem piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šos pabalstus izmaksās bez īpaša iesnieguma. Pabalsta izmaksu uzsāks šī gada novembrī, un to bez maksas piegādās saņēmēja dzīvesvietā vai pārskaitīs uz kontu. Pabalsta apmēru neiekļaus gada apliekamajā ienākumā un neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Lemjot par šo likumu Saeimā, tikai atsevišķi opozīcijas deputāti bija iesnieguši priekšlikumus, piemēram, šoruden piešķirt ģimenēm pabalstu skolēnu sagatavošanai skolai vai piešķirt pensiju saņēmējiem pabalstu viņu pensijas apmērā energoresursu cenu kāpuma kompensācijai. Tie netika atbalstīti.

Pensijas un pabalsti “salīdzinoši zemi”

Skaidrojot šāda atbalsta izvēli, Labklājības ministrijā atsaucas uz vidējiem pensiju apmēriem valstī, norādot, ka tie ir salīdzinoši zemi. Piemēram, 2022. gada jūnijā vidējais valsts pensijas apmērs ar piemaksu pie pensijas vien bija 406 eiro, bet vidējais vecuma pensijas apmērs ar piemaksu pie pensijas bija 435 eiro. Invaliditātes pensija vidēji ir vēl zemāka - 236 eiro, tāpat kā apgādnieka zaudējuma pensija - 246 eiro.

Arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kuru piešķir, ja nav tiesību uz valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā, vai arodslimību, ir “salīdzinoši zems”. Pārfrāzējot Labklājības ministriju, jāsaka, ka pabalsts ir nevis “salīdzinoši zems”, bet ļoti, ļoti zems, jo valsts sociālā nodrošinājuma apmērs vecuma gadījumā ir 109 eiro, bet cilvēkiem ar invaliditāti - no 136 līdz 190 eiro atkarībā no invaliditātes grupas un nodarbinātības.

Mājokļa pabalstu padara pieejamāku

Neraugoties uz valdības un Saeimas lemto par atbalstu energoresursu cenu kāpuma laikā visām mājsaimniecībām, vienai iedzīvotāju grupai ir un būs tiesības uz mājokļa pabalstu, kas ļaus apmaksāt visus mājokļa izdevumus. Turklāt likums paredz, ka šis pabalsts šoruden tiks sniegts lielākam skaitam cilvēku. Labklājības ministrijas speciālists Egils Zariņš skaidro, ka rudenī tiks paaugstināts koeficients, kādā nosaka garantētā minimālā ienākuma slieksni mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam.

No šī gada septembra līdz nākamā gada aprīļa beigām mājsaimniecībai garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēros koeficientu 3. Tas nozīmē pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā - 228 eiro. “Paaugstināti koeficienti dod iespēju saglabāt ģimeņu rīcībā vairāk līdzekļu ikdienas izdevumu apmaksai, tajā skaitā pārtikas iegādei un kvalificēties mājokļa pabalstam ar augstākiem ienākumiem nekā iepriekš,” skaidroja E. Zariņš. Pēc šī pabalsta gan būs jāvēršas ar iesniegumu sociālajā dienestā, kas aprēķinās mājokļa pabalstu atbilstoši saņemtajiem rēķiniem.

Likums paredz, ka tāpat visā šī rudens un ziemas periodā tiks saglabāts valsts līdzfinansējums pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam.

Mājokļa pabalsta saņēmēju skaits arvien kāpj un kāps

Šā gada martā bija vislielākais mājokļa pabalsta saņēmēju skaits Latvijā kopš 2021. gada, proti, vairāk nekā 28 000 mājsaimniecību. Labklājības ministrija apstiprina, ka mājokļa pabalstu saņem aizvien vairāk trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību. Tāpat būtiski kopš 2022. gada februāra palielinājies mājokļa pabalstam izlietotais finansējums, pārsniedzot jau divu miljonu eiro robežu. Nav pamata domāt, ka pabalsta saņēmēju skaits varētu būtiski sarukt, tas tikai palielināsies. Izpētot, kas saņem mājokļa pabalstu, jāsecina, ka tas noteikti ir saistīts ar zemajām pensijām, jo mājokļa pabalstu saņēmēju vidū galvenokārt - 41,2 procenti - ir pensionāri.

UZZIŅA

Kādu atbalstu paredz likums pensiju saņēmējiem?

Valsts pabalsts senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam

Ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro Pabalsts 30 eiro mēnesī

Ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 līdz 509 eiro Pabalsts 20 eiro mēnesī

Ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 līdz 603 eiro Pabalsts 10 eiro mēnesī

Avots: Labklājības ministrija