Grafa kantoris slaucis gan valsts iestādes, gan valsts uzņēmumus

Bijušās partijas “Vienotība” politiķa Andra Grafā pārstāvētā Lietuvā reģistrētā biedrība “Baltijas korporatīvās pārvaldības institūts” (BKPI) mācējusi iekasēt naudu gan no Latvijas valsts budžeta institūcijām, gan arī no valstij piederošajiem uzņēmumiem.
Bijušās partijas “Vienotība” politiķa Andra Grafā pārstāvētajai Lietuvā reģistrētajai biedrībai “Baltijas korporatīvās pārvaldības institūts” (BKPI) potenciālā valsts budžeta nauda ir tīkama. Kopš 2016. gada BKPI no Pārresoru koordinācijas centra pamanījies iekasēt 3631,2 eiro, bet no valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” laika periodā no 2015. gada līdz 2021. gadam 35 000 eiro ©Gints Ivuškāns/F64

BKPI kopš 2016. gada no Pārresoru koordinācijas centra pamanījies iekasēt 3631,2 eiro, bet no valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” laika periodā no 2015. gada līdz 2021. gadam 35 000 eiro.

BKPI mājaslapā uzrādīti daudzi Latvijas valstij piederoši komercuzņēmumi kā BKPI biedrības korporatīvie biedri, kuriem jāmaksā ikgadējās biedru naudas, bet publiskās informācijas telpā nereti pieminēti dažādi valsts iestāžu pasākumi sadarbībā ar BKPI. “Neatkarīgā” skaidroja, cik daudz valsts naudas maksāts Lietuvā reģistrētai biedrībai.

Pārresoru koordinācijas centram vaicājām, cik iestāde izmaksājusi atlīdzībās BKPI no 2016. gada 1. janvāra līdz šim brīdim. No Pārresoru koordinācijas centra konsultanta Gunta Rozenberga saņēmām šādu atbildi: “Informējam, ka Pārresoru koordinācijas centrs (PKC): 1) 2016. gada 7. decembrī bija noslēdzis līgumu Nr. 4.1-1/11 ar Baltic Institute of Corporate Governance tās Latvijas pārstāvniecības vadītāja Andra Grafa personā par semināra satura sagatavošanu un viena semināru vadīšanu 9.12.2016. par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem, padziļināti apskatot padomes lomu un praksi publiskas personas kapitālsabiedrībā, par kopējo summu 302,50 EUR (bruto).

2) PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas pārstāvis 2019. gadā piedalījās Baltic Institute of Corporate Governance organizētā trīsdaļīgā mācību programmā: 3.-4. oktobrī Viļņā, 10.-11. oktobrī Tallinā un 17.-18. oktobrī Rīgā valdes un padomes locekļiem, akcionāriem un augstākajiem vadītājiem par korporatīvās pārvaldības principu praktisko ieviešanu uzņēmumos un Skandināvijas un Baltijas valstu pieredzi. Mācības aptvēra valdes un padomes darbu, atlasi un novērtējumu, risku pārvaldību u.c. jautājumus. Mācībās gūtais izmantots publisku personu kapitālsabiedrību pārvaldības politikas īstenošanā. Apmaksāti trīs Baltic Institute of Corporate Governance Viļņas biroja izrakstīti rēķini kopumā par 3328,70 EUR (bruto) jeb - 970 EUR un PVN 21 EUR (21% daļai rēķina) par mācību programmas daļu Viļņā, 970 EUR un PVN 194 EUR (20%) par mācībām Tallinā un - 970 EUR un PVN 203,70 (21%) par mācību programmas Rīgas daļu.

PKC jelkādus citus maksājumus Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtam/Andrim Grafam Jūsu vaicātajā periodā nav veicis.”

Šobrīd no korporatīvo biedru rindām izslēgtajai akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” vaicājām, cik kopumā uzņēmumam izmaksājusi biedrošanās ar BKPI. No uzņēmuma Komunikāciju daļas vadītāja Tomasa Kotoviča saņēmām atbildi: “A/s “Latvijas valsts meži” šajā institūtā bija pārstāvēta kopš 2015. gada. Biedru nauda šajā organizācijā bija 5000 EUR gadā, attiecīgi laika periodā no 2015. līdz 2021. gadam kopā biedru naudā AS “Latvijas valsts meži” samaksājusi 35 000 EUR.

Iestāšanos un sadarbību ar Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtu (BKPI) organizēja AS “Latvijas valsts meži” iepriekšējā valde, kas šobrīd vairs nav uzņēmuma vadībā.”

“Lursoft” dati liecina, ka laika posmā no 2014. gada jūlija līdz 2017. gada maijam uzņēmuma valdes locekļi bija Gints Bumbieris, Arnis Melnis un Edvīns Zakovics, bet valdi turpināja vadīt tās ilggadējais priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks. Valdes priekšsēdētāja amatu viņš pameta 2021. gada decembrī.

Arī Valsts kanceleja publiskos avotos minēta saistībā ar BKPI. “Neatkarīgā” interesējās, cik samaksāts Lietuvas biedrībai no Valsts kancelejas budžeta. Ministru kabineta preses sekretārs Reinis Grāvītis sniedza atbildi: “Valsts kanceleja nav veikusi apmaksu par pakalpojumiem nedz biedrībai "Baltijas korporatīvās pārvaldības institūts", nedz tās pārstāvim Andrim Grafam.”