Veselības ministrijai konkursus nevajag – Zāļu aģentūrā ierotēs valsts sekretāru

Neraugoties uz pietiekami lielu interesi par Zāļu valsts aģentūras vadīšanu un pat konkursā izvirzītu uzvarētāju, izrādās – Veselības ministrijai konkursi nav vajadzīgi. Pretendents, kas konkursā ieguva visaugstāko vērtējumu, nesaņēma veselības ministres Līgas Meņģelsones “jāvārdu” un tāpēc netiek virzīts apstiprināšanai valdībā.
©Neatkarīgā

Vai ministre pati gatavojas vadīt Zāļu valsts aģentūru, kurai jau ilgstoši nav īsta direktora? Acīmredzot nē. “Neatkarīgā” uzzināja, ka uz šo amatu vienkārši plānots aizrotēt augstāko Veselības ministrijas ierēdni - valsts sekretāri Indru Dreiku.

Ar konkursiem neveicas

Pagājušajā nedēļā sabiedrība uzzināja, ka ir noslēdzies Zāļu valsts aģentūras direktora amata konkurss. Tomēr pretendents, kurš konkursā ieguva visaugstāko novērtējumu, nesaņēma nozares ministres apstiprinājumu un līdz ar to netiks virzīts Ministru kabineta apstiprinājumam. Jāatgādina, ka aģentūras direktora atlase tika veikta atklātā konkursā, ko organizēja Valsts kanceleja, un tāds bija tieši Veselības ministrijas lūgums. Konkursam kvalificējās pretendenti, kuri atbilda sludinājumā definētajām obligātajām prasībām. Uz Zāļu valsts aģentūras direktora amatu pretendēja kopumā piecas personas. Atbilstoši atlases noteikumiem konkursa otrajā kārtā bija jāvērtē pretendentu motivācija ieņemt šo amatu un jāatbild uz konkursa komisijas jautājumiem. Pretendentiem bija jāizklāsta arī savs redzējums par Zāļu valsts aģentūras prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados. Valsts kancelejā informē, ka uz konkursa fināla jeb trešo kārtu tika izvirzīts viens pretendents.

Trešās kārtas laikā tika izvērtētas pretendenta vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, pārmaiņu vadīšana. Šis nav pirmais konkurss, kas pēdējos gados tiek rīkots uz Zāļu valsts aģentūras direktora amatu, un diemžēl parasti tas beidzas neveiksmīgi. Kas notika šoreiz?

Ministre konkursa uzvarētāju nevirzīs

Konkursa finālists sasniedza nepieciešamo vērtējuma līmeni, lai vērtēšanas komisija šo pretendentu varētu ieteikt nozares ministrei iecelšanai Zāļu valsts aģentūras direktora amatā, apstiprina Valsts kancelejā. Vienlaikus, balstoties uz Valsts civildienesta likumu, nozares ministram ir tiesības konkursa komisijas ieteikto pretendentu neapstiprināt virzīšanai Ministru kabinetā. Veselības ministre izmantoja šīs tiesības un izvēlējās ieteikto amata pretendentu nevirzīt Ministru kabineta apstiprinājumam.

Uz “Neatkarīgās jautājumu” - kāpēc netiek virzīts konkursa uzvarētājs un kurš tad vadīs aģentūru - veselības ministres birojs nesteidzās atbildēt. Taču, kad “Neatkarīgā” saņēma atbildi, no tās nekļuva skaidrs, kāpēc izvēlētais kandidāts netiek virzīts. “Zāļu valsts aģentūras atbildība ir ļoti specifiska joma, tāpēc arī ilgstoši nebija iespējams atrast kompetentu vadītāju. Šobrīd kritiski svarīgi atrast pēc iespējas atbilstošāku profesionāli, kurš, pārzinot nozares specifiku un ar to saistītos izaicinājumus, spētu pēc iespējas ātrāk uzsākt darbu. Diemžēl konkursā izvēlētajam pretendentam šis piedāvājums vairs nav saistošs, tāpēc esam nolēmuši meklēt citus variantus,” “Neatkarīgajai” atbildēja Veselības ministrijā.

Grūti saprast, vai pretendents ilgajā komisijas darbā nogura un brīdī, kad uzzināja par uzvaru, saprata, ka vairs nevēlas vadīt Zāļu valsts aģentūru, vai darbs bija jāuzsāk “jau vakar”, ko pretendents nevarēja, iespējams, kādu objektīvu iemeslu dēļ. Bet varbūt patiesība slēpjas kur citur…

Gatavs rīkojums par rotāciju

Kamēr mēs meklējam iemeslus, kāpēc konkursa uzvarētājs nav konkursa uzvarētājs, Ministru kabinetam izskatīšanai ir sagatavots dokuments. Tajā teikts, ka saskaņā ar Valsts civildienesta likumu labas pārvaldības nodrošināšanai valsts interesēs, kā arī ņemot vērā Veselības ministrijas valsts sekretāres Indras Dreikas atbilstību Zāļu valsts aģentūras direktora amata aprakstā izvirzītajām prasībām un viņas piekrišanu pārcelšanai, apstiprināt Indru Dreikas pārcelšanu Zāļu valsts aģentūras direktora amatā. Tātad ir paredzēts uz Zāļu valsts aģentūru pārcelt augstāko Veselības ministrijas ierēdni.

Dokumenta anotācijā paskaidrots, ka Zāļu valsts aģentūras vadītāja amats ir vakants jau no 2021. gada 6. maija. Pašlaik aģentūru vada pienākumu izpildītājs, bet tai kā “Veselības ministrijas pārraudzībā esošai valsts pārvaldes iestādei ir nozīmīga loma nozarē”, “ņemot vērā nozares izaicinājumus kopumā, aģentūras prioritāros jautājumus un stratēģiskās prioritātes, šobrīd ir svarīgi pēc iespējas ātrāk nodrošināt un darbam aģentūras direktora amatā piesaistīt profesionāli ar iepriekšēju pieredzi un zināšanām nozarē”.

Anotācijā ne ar vārdu nav pieminēts konkurss un ka tas, piemēram, būtu bijis neveiksmīgs. Jāpiebilst, ka komisijā, kurā vērtēja kandidātus Zāļu valsts aģentūras direktora amatam, darbojās arī pati valsts sekretāre. Līdz darba uzsākšanai I. Dreika vadīja Veselības inspekciju, uz kuru, starp citu, bija aizrotēts kādreizējais Zāļu valsts aģentūras vadītājs Svens Henkuzens.