TOP 5 lasītākie Neatkarīgās raksti

Šīs nedēļas laikā lasītākie Neatkarīgās raksti – intervijas, komentāri, izpētes raksti un lasāmgabali par visdažādākajām tēmām.
©Foto kolāža

Latvijas Republika iesūdzējusi tiesā Zviedrijas Karalisti

Neatkarīgā

2017. gadā divām bankām - “Nordea” un “DNB” - apvienojoties zem zīmola “Luminor”, Zviedrijas kopuzņēmumam tika nodoti ne vien abu banku Latvijas filiāļu aktīvi, bet arī gada iemaksas noguldījumu garantiju sistēmā. Latvijas Republika ir vērsusies Eiropas Savienības Tiesā ar prasību, lai Zviedrijas Karaliste šo naudu atdod.

Šī Latvijai būs lieliska iespēja revanšēties par zaudēto sagrieztā zviedru kuģa lietu tūkstošgades mijā, kurā par faktiski nevienam nevajadzīgu bleķa lūzni Latvija Zviedrijai samaksāja vairāk nekā 2,5 miljonus dolāru un vēl procentus par tielēšanos. Toreiz piekāpšanās bija izšķiroša, lai Zviedrija neliktu šķēršļus Latvijas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Tagad Latvijai īsti nav ar ko šantažēt Zviedriju, taču ir iespēja uzvarēt taisnīgā tiesas procesā, ja vien pati Zviedrijas Karaliste nepiedāvās mierizlīgumu un naudu neatdos.

Latvijas publiskajā telpā par šo tiesas procesu nav atrodama nekāda informācija. Tas arī saprotams, jo finansiāla un jebkura cita rakstura starpvalstu strīdi, vēl jo vairāk ar sabiedrotajiem, netiek afišēti, un valdība par tiem lemj slēgtās sēdēs. Arī tāpēc, lai priekšlaikus nedarītu oponentiem zināmu savu juridisko stratēģiju. Taču Eiropas Savienības Tiesas mājaslapā tiek ievietotas ziņas par visiem dalībvalstu uzsāktiem procesiem, un šobrīd vienīgā aktīvā lieta iztiesāšanas stadijā, kurā iesaistīta Latvija, ir lieta C-822/21 ar virsrakstu “Prasība, kas celta 2021. gada 30. decembrī - Latvijas Republika/Zviedrijas Karaliste”.

Prasības pieteikumā Latvijas Republika lūdz tiesu konstatēt, ka Zviedrijas Karaliste nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu par noguldījumu garantiju sistēmām, jo, atsacīdamās pārskaitīt Latvijas noguldījumu garantiju fonda “Nordea Bank AB” Latvijas filiāles veiktās iemaksas, Zviedrijas Karaliste ir rīkojusies pretēji direktīvas mērķim. Direktīvas mērķis ir atvieglot kredītiestāžu darbības uzsākšanu un veikšanu, vienlaikus nodrošinot noguldītāju efektīvu aizsardzību un samazinot risku nodokļu maksātājiem. Visu rakstu var izlasīt šeit:

Latvijas Republika iesūdzējusi tiesā Zviedrijas Karalisti

 
Turpinājumu lasi nākamajā lapā