Zvejniekciemā pie Skultes ostas ir izveidota jauna jahtu un laivu piestātne

Šogad biedrība „Jūras Zeme” un Lauku atbalsta dienests apstiprināja biedrības „Skultes jahtklubs” iesniegto projekta pieteikumu par jahtkluba piestātnes izveidi, kam atbilstoši Zvejniekciemā pie Skultes ostas ir izveidota jauna jahtu un laivu piestātne.
30.09.2021. Publicitātes materiāls
 
Jaunā jahtu un laivu piestātne ©Publicitātes foto

Projekta mērķis bija paplašināt ostas kapacitāti mazizmēra atpūtas kuģu (laivu, jahtu) apgrozībai, lai piesaistītu arī papildu ūdenstūrisma cienītājus - gan vietējos, gan ārzemju - un popularizētu atpūtu uz ūdens kā vienu no brīvā laika pavadīšanas iespējām un Saulkrastus kā vienu no ūdenstūrisma galamērķiem.

“Skultes jahtkluba” vadītājs Arnis Zitāns

Biedrības „Skultes jahtklubs” valdes priekšsēdētājs Arnis Zitāns: „Projektā piedalīties mūs iedvesmoja domes priekšsēdētājs Līča kungs, jo iepriekš bijām lūguši, lai mūs informē, ja šādi projekti tiks izsludināti. Kopā ar vietējo atbalsta biedrību „Jūras Zeme” uzrakstījām un iesniedzām projektu. Pašreizējās jahtkluba piestātnes kapacitāte bija par mazu. Vasarā ostā iebrauc ciemiņi gan no citiem Latvijas jahtklubiem, gan arī ārzemēm. Rodas situācijas, kad nav kur pietauvot laivas. Būtiski arī, ka jahtkluba piestātne atrodas slēgtā teritorijā, tāpēc ienākošās jahtas komandai ir apgrūtinoši izkļūt un atgriezties tajā. Tagad jaunā piestātne ir brīvi pieejama ikvienam un šādu šķēršļu nav.”

Pašlaik piestātne ir novietota iespējami dziļākajā upes vietā un pie tās ir iespējams pietauvot vismaz divas jahtas ar iegrimi līdz diviem metriem, kā arī jebkuru motorlaivu.

Piestātni drīkst izmantot gan zvejnieki, gan vienkārši motorlaivu vai kuteru īpašnieki ilglaicīgai stāvēšanai, iepriekš saskaņojot to ar Skultes jahtkluba administrāciju. Īslaicīgi to drīkst izmantot arī jebkurš iedzīvotājs pēc vajadzības, uzņemot vai izlaižot pasažierus vai vienkārši uz neilgu laiku izkāpjot krastā.

Ostā aktīvi rosās arī jaunie burātāji, par ko jāpateicas Zvejniekciema Jauniešu ūdens sporta klubam. Iespējams, daudzi jaunieši turpmāk burās kā sportisti vai vaļasprieka pēc, kuplinot Skultes jahtkluba biedru saimi.

A. Zitāns skaidro, ka ir vēl daudz darāmā, lai aprīkotu piestātni ar visu nepieciešamo, piemēram, elektrības un ūdens pieslēgumu jahtām: „Esam apņēmības pilni arī turpmāk piedalīties šādos vai līdzīgos projektos, lai paplašinātos vēl vairāk. Līdz kvalitatīvam servisam, kāds jau ir pieejams daudzās Latvijas mazajās ostās, vēl tālu, bet mēs esam optimistiski un ceram, ka kopīgi ar ostas pārvaldi un pašvaldību drīzumā varēsim izveidot interesantu vidi gan vietējiem, gan ārzemju viesiem.”

Projekta izmaksas ir 37 034,86 eiro, tajā skaitā publiskais finansējums - 33 331,37 eiro.