Saldus tehnikums - vieta, kur kaldināt savu profesionālo nākotni

Saldus tehnikums ir izglītības iestāde, ar kuru rēķinās valsts līmenī. Kopš 2016. gada Saldus tehnikums ir attīstījies ļoti strauji gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Sakopta droša vide, profesionāli, gados jauni pedagogi aizvien mērķtiecīgāk izvēlas tehnikumu, kā savu darba un izaugsmes vietu. Tieši tāpat arī izglītojamie. Gadu gaitā audzēkņu skaits būtiski palielinājies (2016. gadā 507, bet pērn jau 800 izglītojamie),
20.07.2022. Publicitātes materiāls Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 
©Publicitātes foto

Tehnikums piedāvā 13 izglītības programmas. Gadiem ilgas iestrādes mācību iestādei ir topošo ugunsdzēsēju-glābēju apmācīšanā. Pasaules notikumu un straujo informācijas tehnoloģiju attīstības kontekstā starp programmām noteikti ir izceļama arī programma „Civilā aizsardzība un drošība”, dodot interesentiem iegūt kiberdrošības tehniķa kvalifikāciju. „Esam drošības jomas izglītotāji,” par sevi saka tehnikums.

Jāpiemin, ka šogad tiks uzsākta divu jaunu izglītības programmu realizācija: „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” (kvalifikācija - inženiersistēmu būvtehniķis) un „Būvdarbi” (kvalifikācija - apdares darbu tehniķis).

Ekrānšāviņš

Publicitātes foto

Ja līdz šim tehnikums uzņēma jauniešus pēc 9. klases jeb pamatskolas izglītību, tad šobrīd izglītības iespējas tiek piedāvātas arī pēc 12. klases divās koledžas līmeņa programmās, sagatavojot ugunsdzēsējus-glābējus un kiberdrošības tehniķus. Koledžas līmeņa programmās mācību ilgums ir tikai 1,5 gadi. Iekļauta arī prakse. Minētās izglītības programmas ir izveidotas sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Zemessardzes kibervienību, Iekšlietu ministriju un VUGD.

Tehnikuma audzēkņi savu profesionālo sagatavotību regulāri pārbauda jauno profesionāļu meistarības konkursā „SkillsLatvia”. Tam, ka audzēkņi ir sagatavoti kvalitatīvi, apliecina daudzās godalgotas vietas šajā konkursā.

Publicitātes foto

Par praktisko iemaņu apguvi vēl kāds īpašs stāsts: izglītības iestādes skolotājs Jānis Radziņš kopā topošajiem ēku būvtehniķiem ir iesaistījies Īles baznīcas atjaunošanas procesā. Tur top unikālas lietas Inta Teterovska vadībā. Saldus tehnikums veido akustiskos difuzorus. Tādejādi zglītojamiem ir unikāla pieredze - iespēja ieguldīt savu darbu un zināšanas Latvijas kultūrmantojuma saglabāšanā.

Iesaistās darba devēji

Visu programmu realizācija notiek ciešā sazobē ar darba devējiem un viņi arvien vairāk tiek iesaistīti profesionālās izglītības vidē, tādējādi veicinot savstarpēju izpratni par izglītības piedāvājumu un darba tirgus vajadzībām, piemēram, darba devēji tiek iesaistīti izglītības iestāžu konventos, NEP (Nozaru ekspertu padomē), viņi piedalās modulāro programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādē, prakšu nodrošināšanā un darba vidē balstītu mācību kā jaunas profesionālās izglītības apguves formas ieviešanā.

Darba devēji novērtē jaunus un profesionālus darbiniekus, kas pēc iespējas agrāk spēj iekļauties darba tirgū, tādēļ ir ieinteresēti sadarboties. Praksē jaunieši dodas jau pirmajā kursā, jo viņiem ir jāredz profesijas realitāte, aizkulises, izaicinājumi, iespējas, riski, darba vide. Praksē tiek veikti reāli darba pienākumi.

Publicitātes foto

Jāteic, ka arī pats tehnikums daudziem tās audzēkņiem kļūst par viņu darba vietu. Proti, Saldus tehnikuma esošo darbinieku lokā ir salīdzinoši daudz tehnikuma absolventu. Piemēram, programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” gandrīz visi pedagogi ir šīs skolas absolventi. Tehnikuma mērķis nav kvantitāte, bet kvalitāte, pārmaiņu prasmīga vadība, organizācijas attīstība, labbūtība un pats galvenais -pārmaiņu paaudzes vērtību modelis.

Mācības pieaugušajiem

Saldus tehnikums ir sagādājis sev jaunu izaicinājumu - tas piedalās Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) projektā par pieaugušo apmācību, piesaistot VIAA finansējumu mācību organizēšanai. Piemēram, metālapstrādes nozarē īsos kursos pieaugušajiem (TIG, MAG) apmāca skolotājs Andris Ņesterovs. IT un kiberdrošību - Mārtiņš Zīlīte, Uģis Oliņš, Artūrs Jaunzems. Projekts „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” paredzēts cilvēkiem, kuri ir darba ņēmēji kādā nozarē, bet vēlas iegūt jaunas prasmes pieprasītākās nozarēs. Projekts sniedz pieaugušiem iespēju īsā laikā papildināt zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas, lai turpinātu konkurēt darba tirgū, piemēram, ja kāda nozare zināmu iemeslu dēļ “buksē”, ir iespēja iegūt kvalifikāciju citā nozarē jebkuram šobrīd darba tirgū esošam darba ņēmējam. Darba tirgus ir mainīgs, noteikumus diktē pieprasījums, tāpēc tehnikuma piedāvātajās izglītības programmās ir apgūstamas prasmes un iemaņas, kā arī jauna profesija ikvienam pieaugušajam, neatkarīgi no viņa vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Šobrīd tehnikums piedāvā īsas, aktuālas programmas (būvniecība, IT joma, metālapstrāde, viesmīlība, frizieris - stilists, vizuālā tēla stilists, ugunsdzēsējs - glābējs, hidrobūves, programmēšana, datortīklu administrators, pavārs).

Plāni tuvākai piecgadei

Saldus tehnikums neapstājas savā attīstībā un ir jau izstrādāta attīstības un investīciju stratēģija turpmākiem 5 gadiem. Tā paredz tehnikumu izveidot par “Drošumspējas centru” un kļūt par vadošo tehnikumu Latvijā drošības jomā. Ir ieplānots izveidot kiberdrošības laboratoriju, uzlabot ēku būvtehniķu un mašīnbūves tehniķu mācību materiālo bāzi, uzbūvēt multifunkcionālu mācību vidi praktisko un teorētisko iemaņu apguvei ugunsdzēsējiem-glābējiem, kā arī uzbūvēt dienesta viesnīcu ar vismaz 100 gultas vietām.