Ventspils izglītības sistēma saņem UNESCO "kvalitātes zīmi'

Ventspils valstspilsēta kopš šī septembra ir kļuvusi par dalībnieci UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā. Šādu tīklu izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, apvienojot 294 pilsētas no visas pasaules, kas apņēmušās īstenot mūžizglītību. Tīkla misija ir atbalstīt un paātrināt mūžizglītības praksi pasaules kopienās, veicinot politisko dialogu un vienaudžu mācīšanos starp dalībvalstu pilsētām.
Pieteikuma uzņemšanai UNESCO izglītības pilsētu tīklā gatavošanā iesaistījusies plaša komanda no Ventspils valstspilsētas ©Publicitātes foto

Vairāk par pašvaldības sasniegto un centieniem pilnveidot pilsētas izglītības sistēmu “Neatkarīgā” vaicā Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniecei izglītības un kultūras jautājumos Inetai Tamanei.

Ilgus gadus jūs vadījāt Ventspils Izglītības pārvaldi, tādējādi bijāt viens no cilvēkiem, kas aktīvi iesaistījās pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanā. Vai jau tolaik domājāt par iestāšanos UNESCO izglītības pilsētu tīklā?

Tas nebija pašmērķis, jo viss, kas tika darīts pilsētas izglītības sistēmas pilnveidošanā, no pirmsskolas izglītības iestādēm un interešu izglītības līdz mūža izglītībai, ir darīts, lai Ventspils izglītības sistēma ļautu izaudzināt gudrus un vispusēji izglītotus bērnus, kā arī ikkatrs pieaugušais varētu turpināt izglītošanos visa mūža garumā. No vienas puses, mūsu izveidotā sistēma paver iespēju katra cilvēka personīgajai izaugsmei, no otras puses, tā sagatavo kvalificētu darbaspēku mūsu uzņēmumu darbībai un attīstībai.

Ventspils mūzikas vidusskolas koris “Nošu planētas” uzstājas “UNESCO dienas Ventspilī” pasākumos / Publicitātes foto

Kas tomēr jūs pamudināja rakstīt pieteikumu, lai Ventspils tiktu uzņemta UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā? Vai Latvijā ir vēl kāda pilsēta ar šādu statusu?

Šobrīd esam otrā Latvijas pilsēta, kas ir uzņemta UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā - pirmā bija Valmiera, kas šo statusu ieguva 2016. gadā.

Strādājot Izglītības pārvaldē, kā arī tagad, kad darba pienākumi liek uz šo jautājumu paskatīties vēl plašāk, es sapratu, ka Ventspils izglītības sistēma ir labi pārdomāta un sakārtota, lai pilnvērtīgi varētu iekļauties UNESCO izglītības pilsētu tīklā. Sapratu, ka mums ir ko stāstīt un ar ko lepoties ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Bieži vien latvieši ir kautrīgi un ar saviem panākumiem īpaši nelepojas un plaši nerunā. Šo tendenci esmu novērojusi, līdzdarbojoties dažādos ERASMUS projektos.

Viens no argumentiem, kāpēc pieteicāmies dalībai šajā tīklā, ir Ventspils augstskolas radioastronomijas centrs, kuram būtu lietderīgi piesaistīt plašāku starptautisko partneru klāstu - esot UNESCO izglītības pilsētu sastāvā, piesaistīt jaunus partnerus ir daudz vieglāk.

Mēs domājām arī par jaunā zinātnes un inovāciju centra “Vizium” turpmāko attīstību - pasaulei ir jāzina, ka mums ir tik ļoti augstvērtīgs objekts, kam piemīt ne tikai izklaides funkcija, bet pamatā tā ir vieta, kur gūt STEM jomas zināšanas visās vecuma grupās.

Pārskatot esošo izglītības sistēmu, ieraudzījām, ka mums tiešām ir ar ko lepoties, bez pieminētā mums ir arī Augsto tehnoloģiju parks ar Nākotnes klasi, Digitālais centrs un vēl ļoti daudz dažādu struktūrvienību, kas piedāvā augsta līmeņa izglītības saturu.

Diskusija par izglītības pilsētas nozīmi “UNESCO dienas Ventspilī” ietvaros. / Publicitātes foto

Vai Ventspils kādā jomā jūtas tik stipra, lai pasaule varētu no jums mācīties?

Jā, esam diskutējuši, ka vides izglītības joma ir viena no mūsu stiprajām pusēm. Šo nozari esam stiprinājuši tāpēc, ka mums ir gan jūra, gan osta, gan attīstīta ražošana, kas izraisa daudz problēmjautājumu - to risināšanas laikā mēs mācāmies un rodam efektīvus risinājumus. Par vides jautājumiem aktīvi runājam visās vecuma grupās, tostarp pilsētā ir viens eko bērnudārzs un četras eko skolas.

Lielu uzmanību, it īpaši pēdējos gados, pievēršam iekļaujošajai izglītībai - skolās integrējam gan romu bērnus, gan tagad arī ukraiņu bērnus. Līdz ar to mums ir pieredze, ko varam nodot citām valstīm. Piebildīšu, ka vēl pirms norādēm un piešķirtā finansējuma no Izglītības un zinātnes ministrijas un valdības Ventspils pašvaldība sāka skolās un bērnudārzos uzņemt ukraiņu bēgļu bērnus. Mēs negaidījām, bet rīkojāmies, vadoties no savām sajūtām.

Publicitātes foto

Tautas deju kolektīvs “Barvinok” (Vinnica, Ukraina) uzstājas “UNESCO dienas Ventspilī” pasākumos / Publicitātes foto

Ventspili kā izglītības pilsētu raksturo iespējas iegūt visu līmeņu izglītību, no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai, kā arī plašais piedāvājums iedzīvotājiem turpināt pilnveidoties dažādās mūžizglītības programmās. Ventspilī izglītības joma ir ne tikai formālā izglītība, bet tā ar bibliotēku, muzeju, Mākslas skolas, Mūzikas vidusskolas aktivitātēm caurvij kultūras un mākslas nozari. Uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā nozīmīga loma ir nepieciešamo speciālistu sagatavošanai Ventspils augstskolā un Ventspils tehnikumā, kā arī piedāvātajām pārkvalifikācijas programmām. Arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ir integrēta izglītībā, iesaistot ventspilniekus digitālajās apmācībās jau no mazotnes. Šogad durvis vēris zinātnes centrs “Vizium”, bet septembrī atklāts arī Latvijā pirmais Digitālās transformācijas centrs, sniedzot iespēju iedzīvotājiem apgūt profesionālas zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū.

Viens no kritērijiem uzņemšanai UNESCO izglītības pilsētu tīklā ir mūžizglītības iespējas. “UNESCO dienu Ventspilī” laikā atklāts Ventspils mūžizglītības katalogs. Ko tas dod pilsētas iedzīvotajiem?

Katalogā iedzīvotāji vienuviet var iegūt informāciju un pieteikties dažādiem kursiem, semināriem, apmācībām, meistarklasēm. Katalogs ir pieejams vietnē muzizglitiba.ventspils.lv

Šāds virtuāls katalogs domāts ikkatram Ventspils iedzīvotājam, kurš vēlas pilnveidot teorētiskās zināšanas vai iegūt praktiskās iemaņas, izmantojot pieaugušo izglītības piedāvātās iespējas. To izmantot varēs uzņēmumi, kuriem nepieciešama darbinieku apmācība vai zināšanu papildināšana noteiktās kompetencēs. Savukārt pašvaldība ar šīs digitālās platformas palīdzību varēs uzkrāt statistisko informāciju par iedzīvotāju iesaisti mūžizglītības aktivitātēs un atbilstoši pieprasījumam plānot piedāvājumu.

Šobrīd katalogā pievienojušās deviņas organizācijas, kas piedāvā mūžizglītības aktivitātes: Ventspils augstskolas Mūžizglītības centrs, Ventspils Mūzikas vidusskola, Ventspils tehnikums, Ventspils Digitālais centrs, Ventspils bibliotēka, Ventspils muzejs, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Ventspils Biznesa atbalsta centrs un Ventspils Jaunrades nams.

Interesenti mūžizglītības katalogā var iepazīties ar aktuālajiem kursiem dažādās kategorijās un pieteikties tiem. Katalogā tiek saglabāta informācija par iepriekš īstenotajiem kursiem, un tādējādi ikvienam ir iespēja izteikt vēlmi atkārtotai kursu organizēšanai vai pat pieteikt pilnīgi jaunas tēmas. Arī uzņēmumi var pieteikt kursus, kas nepieciešami konkrētā uzņēmuma darbinieku apmācībai. Katalogā pieteiktās iedzīvotāju un uzņēmumu vēlmes saņems potenciālie kursu īstenotāji.

Diskusija par izglītības pilsētas nozīmi “UNESCO dienas Ventspilī” ietvaros. Pirmā no labās - Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniecei izglītības un kultūras jautājumos Ineta Tamane / Publicitātes foto

Par kataloga darbību atbild Ventspils Izglītības pārvalde, bet katra iesaistītā mūžizglītības organizācija rūpēsies par savas katalogā publicētās informācijas aktualitāti.

Arī šis katalogs ir vēl viens stāsts, kas pasaka, ka Ventspilī mūžizglītība tiek augstu vērtēta.

Vai dalība UNESCO izglītības pilsētu tīklā paver jaunas iespējas Ventspilij un pilsētas iedzīvotājiem?

Pavisam noteikti. Svinīgajā pasākumā, kad saņēmām UNESCO izglītības pilsētas sertifikātu, klāt bija arī eiroparlamentāriete Dace Melbārde, kura uzsvēra, ka, piešķirot ES finansējumu dažādiem izglītības projektiem, kā arguments par labu vienam vai citam projektam var kalpot līdzdarbošanās jau pieminētajā izglītības pilsētu tīklā, kas neparobežojas tikai vienas valsts ietvarā. Mums šādas pieredzes vēl nav, bet mēs esam gatavi mācīties būt vienai no UNESCO izglītības pilsētām. UNESCO piedāvā plašas iespējas, tostarp eksperta pakalpojumus, klātienes un attālinātās konferences un dalību dažādos projektos. Tagad mums ir iespēja uzzināt, kā vienu vai citu jautājumu risina, piemēram, Austrālijā.

Dalība UNESCO izglītības pilsētu tīklā būs lieliska iespēja informācijas un pieredzes apmaiņai par mūžizglītības veicināšanu, sekmēs sadarbību izglītības jomā ar pilsētām visā pasaulē, cels Ventspils atpazīstamību pasaules mērogā, kā arī sniegs pieeju UNESCO Mūžizglītības institūta materiāliem un citiem resursiem izglītības piedāvājuma pilnveidošanai pilsētā.

Viss lielais darbs vēl ir priekšā, un rezultāti ir atkarīgi no mums pašiem.

Vai arī skolas individuāli varēs rast partnerus citās pasaules izglītības pilsētās?

Jā, šis process jau ir sācies. Ja mēs esam viena no šī tīkla pilsētām, uz mums skatās pavisam savādāk - iegūtais statuss ir kā kvalitātes zīme. Ļoti spilgts piemērs ir Ventspils 1.pamatskolas sadarbība ar Portugāles pilsētu Bragu, kas šajā tīklā jau ir vairākus gadus. Kopš Ventspils ir uzņemta UNESCO izglītības pilsētu tīklā, sadarbība veidojas daudz augstākā līmenī un kļūst arvien ciešāka. Tas vairs nav tikai vienas izglītības iestādes ietvaros, bet veidojas daudz plašākas attiecības. Zināms, ka Bragas pārstāvji gatavojas braukt uz Ventspili, lai iepazītos ne tikai ar 1.pamatskolu, bet veidotu sadarbību arī pašvaldību līmenī. Mēs priecājamies, ka esam novērtēti un varam būt viena no 294 UNESCO izglītības pilsētām visā pasaulē. Šajā tīklā ir pārstāvētas 76 valstis visos kontinentos.

***

Publicitātes materiāls

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā