Pavļuta rīkojums veselības ekspertus tīko pakļaut politiskai kontrolei

Veselības ministra Daniela Pavļuta nule kā parakstītais rīkojums draud pakļaut nozares ekspertus politiskai kontrolei – sašutumu par ministrijas plāniem pauž Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība; ierēdņi apgalvo, ka pārprasta dokumenta būtība.
Saskaņā ar veselības ministra Daniela Pavļuta vēlmēm veselības nozares speciālistam ir jāpārstāv VM un jāpauž savs viedoklis, bet, kā izriet no nolikuma, faktiski šim viedoklim jābūt saskaņotam ar VM. Galvenajam speciālistam ir pienākums “izpildīt citus veselības ministra vai Veselības ministrijas valsts sekretāra dotos uzdevumus” ©Romāns Kokšarovs/F64

Svarīgākajos jautājumos veselības nozarē viedokli Latvijā pauž ne tikai veselības ministrs, Veselības ministrijas (VM) vadība, bet arī veselības nozares eksperti, kas ir profesionāļi, nozarē strādājošie mediķi, visaugstāk kvalificētie speciālisti savā nozarē. Mediķi šo darbu veic sabiedriskā kārtā. Paldies vietā VM izdevusi jaunu rīkojumu, kurā iekļauti diskutabli punkti - par ekspertu tiesībām uz neatkarīgu viedokli.

VM uzskata, ka ir sacelta vētra ūdens glāzē, tomēr pašas ministrijas izdotā rīkojumā melns uz balta rakstīts, ka valsts galveno speciālistu var nomainīt jeb atcelt, ja tas “publiski pauž viedokli, kas ir pretējs VM viedoklim”.

Draud represijas par varai pretēju viedokli

VM ir papildinājusi galvenā speciālista darbības nolikumu. To ar savu parakstu apstiprinājis D. Pavļuts. Saskaņā ar šo nolikumu VM galvenais speciālists ir VM konsultants veselības aprūpes attiecīgās specialitātes attīstības plānošanai un sadarbības veicināšanai ar veselības nozari profesionālo jautājumu risināšanā. Galvenajam speciālistam ir noteikti vairāki pienākumi. Piemēram, speciālistam ir jāsniedz “priekšlikumi par attiecīgās nozares attīstību gan īstermiņā, gan ilgtermiņā”, jāsniedz priekšlikumi “veselības aprūpes pakalpojumu stratēģiskajiem iepirkumiem”, tāpat arī jāsniedz priekšlikumi veselības aprūpes budžeta līdzekļu efektīvai izmantošanai un jāpiedalās klīnisko vadlīniju, algoritmu un pacientu klīnisko ceļu izstrādē un izvērtēšanā.

Ekrānuzņēmums

Tiktāl šie pienākumi ir saprotami un pozitīvi novērtējami, taču pienākumos ir iekļauti arī tādi, par kuriem var diskutēt šo ekspertu, medicīnas jomas profesionāļu neatkarības kontekstā. Saskaņā ar jauno nolikumu speciālistam ir jāpārstāv VM un jāpauž savs viedoklis, bet, kā izriet no nolikuma, faktiski šim viedoklim jābūt saskaņotam ar VM. Galvenajam speciālistam ir pienākums “izpildīt citus veselības ministra vai Veselības ministrijas valsts sekretāra dotos uzdevumus”.

Ekrānuzņēmums

Nolikumā minētas arī vairākas galvenā speciālista tiesības, taču tur, piemēram, nav minēts, ka eksperts drīkst būt neatkarīgs savos spriedumos un savā viedoklī. Pat vēl vairāk. Galveno speciālistu amatā ieceļ veselības ministrs uz diviem gadiem, bet nolikumā tagad minēts, ka speciālistu var atsaukt no šī pienākuma, ja speciālists nepilda pienākumus vai pilda tos neapmierinoši, “vai publiski pauž viedokli, kas ir pretējs Veselības ministrijas viedoklim”.

Ministrijas centieni esot pārprasti

VM “Neatkarīgajai” uzsver, ka situācija ar galvenajiem speciālistiem nebūt nav tāda, kāda tā izskatās, jo nolikums mainīts, lai būtu iespējams arī atalgot ekspertus par viņu veikto darbu, jo līdz šim eksperti VM strādājuši gluži par velti. Turklāt, kā “Neatkarīgajai” uzsver ministrijas speciālists Oskars Šneiders, izmaiņas nolikumā veiktas, lai precizētu galveno speciālistu atbildību un pienākumus, tāpat papildināts specialitāšu saraksts, kurās ir noteikti galvenie speciālisti.

Galveno speciālistu institūcija ir veidota kā ministriju konsultējoša institūcija, lai varētu pieņemt labākos lēmumus viņu pārstāvētajās medicīnas jomās. “Tādēļ pēc būtības no šiem speciālistiem tiek gaidīts profesionāls, akadēmiski pamatots redzējums, tostarp tāds, kam profesionāli piekrīt arī citi attiecīgās jomas profesionāļi - onkologi, kardiologi, psihiatri, ģimenes ārsti un citi, uz ko var balstīties, plānojot politiku,” VM viedokli pauž Oskars Šneiders.

Ministrija atgādina, ka VM galvenais speciālists ir konsultants veselības aprūpes attiecīgās specialitātes attīstības plānošanai un sadarbības veicināšanai ar veselības nozari profesionālo jautājumu risināšanā. Galvenie speciālisti darbojas sabiedriskā kārtā, atalgojumu no ministrijas nesaņemot, bet viens no nolikuma punktiem tagad paredz izņēmumu slēgt arī līgumu par apmaksātu gabaldarbu.

Speciālisti par amatpersonu “klēpja sunīšiem”

Sašutusi par šādu VM rīcību ir Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība. Tās vadītājs Valdis Keris “Neatkarīgajai” saka: tie ir centieni pakļaut politiskai kontrolei profesionālu ārsta viedokli. “Galvenais speciālists no profesionāla un neatkarīga eksperta tiek pārvērsts par politiski paklausīgu instrumentu. Tas būtiski apdraud profesionāli neatkarīgu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu par veselības aprūpes jautājumiem,” uzsver Valdis Keris.

Pēc arodbiedrības domām, notikušās izmaiņas nolikumā nav radušās tukšā vietā, tās tikai atklāj un nostiprina līdz šim piekopto VM darba stilu. Kā piemēru arodbiedrība min galveno speciālistu sanāksmēs apspriesto mediķu atalgojuma reformu. “Mums kļūst skaidrāks, kāpēc Veselības ministrija jautājuma risināšanai neveidoja oficiālu darba grupu, bet gan domnīcu, par “domātājiem” uzaicinot pašas ministrijas izvēlētus cilvēkus. Lieki teikt, ka domnīcas darbs netika protokolēts, tāpat kā netika protokolēts darbs pie bēdīgi slavenā vakcinācijas plāna,” ir pārliecināts Valdis Keris. Arodbiedrība uzskata, ka tieši tāpēc, neraugoties uz daudziem jaunā darba samaksas modeļa trūkumiem, tam atbalstu pauda daži veselības nozares sabiedrisko organizāciju līderi, kuru profesionālā darbība tādā vai citādā veidā varētu būt atkarīga no VM labvēlības. Rezultātā 2022. gadā ārstu un māsu vidējā darba samaksa tika paaugstināta tikai par nepilniem pieciem procentiem, bet māsu palīgi un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu autotransporta vadītāji darba samaksas paaugstinājumu nesaņēma vispār.

Galveno speciālistu darbs īpaši bija pamanāms Covid-19 pandēmijas laikā, kad faktiski galvenajiem speciālistiem kā ekspertiem bija jāpauž VM viedoklis (tostarp valdības) par iespējamiem ierobežojumiem un citiem jau politiskiem viedokļiem, un tas sabiedrībai nepalika nepamanīts.