"Tele2" neatklāj naida runas paudējus

Zviedrijas akciju sabiedrībai “Tele2 Sverige Aktiebolag” 100% piederošais Latvijā strādājošais telekomunikāciju uzņēmums SIA “Tele2” izvairās pildīt tiesas lēmumu izdot tiesvedības uzsākšanai naida runas izplatītājus SIA “Mediju nams” interneta vietnēs.
©Oksana Džadana/ F64

Pērnā gada septembrī - oktobrī SIA “Mediju nams” interneta vietnes www.nra.lv komentāru sadaļu pieplūdināja naida runu saturoši saukļi un izteikumi. Izdevējsabiedrības reakcija bija zibenīga - naidīgie komentāri tika nofiksēti un no vietnes izdzēsti. SIA “Mediju nams” Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai iesniedza pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu pirms prasības celšanas tiesā sakarā ar anonīmiem aizskarošiem komentāriem tīmekļvietnē www.nra.lv. Tiesai tika sniegta informācija par vairāku naida runu saturošu komentāru tiražēšanas laikiem un citiem parametriem.

“Tele2” ignorē tiesu

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Marita Šalta 2020. gada 10. novembrī nolēma apmierināt SIA “Mediju nams” pieteikumu par pierādījumu izsniegšanu, uzliekot SIA “Tele2”par pienākumu tos nodrošināt līdz 2020. gada 10. decembrim. SIA “Tele2” tiesas lēmumu nepildīja. Tiesa sabiedrību nesodīja, bet pagarināja lēmuma izpildes termiņu līdz 26. februārim.

No tiesas SIA “Mediju nams” saņēma SIA “Tele2” vēstuli, ka SIA “Tele 2” nevar izpildīt tiesas noteikto pienākumu, jo tam esot nepieciešams iegūt precīzus savienojuma laikus un, ja iespējams, arī porta numurus, ar kādu savienojumi tika veikti.

Nepiekrītot SIA “Tele2” vēstulē minētajam un uzskatot, ka operatoram tika sniegti visi nepieciešamie parametri naida runas izplatītāju identificēšanai, SIA “Mediju nams” atkārtoti vērsās pie tiesas ar lūgumu izsniegt izpildrakstu, lai to iesniegtu tiesu izpildītājam. Tiesa lūgumu apmierināja, un izpildraksts tika izsniegts.

Būtiski - tiesa uzlika par pienākumu SIA “Tele2” sniegt tiesai informāciju par konkrētas IP adreses lietotāju. SIA “Tele2” rīcībā tika nodota visa nepieciešamā informācija, lai izpildītu attiecīgo tiesas lēmumu, tajā skaitā par savienojuma laikiem un porta numuriem. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma normu, uz kuru atsaucas arī pati SIA “Tele2”, elektronisko sakaru komersantam jāizsniedz informācija par IP adreses lietotāju, ja to civillietā pieprasa tiesa - tātad šajā gadījumā nepastāv nekādi šķēršļi tiesas lēmuma izpildei. SIA “Tele2” prasībai, lai tiesa civillietā sūta SIA “Tele2” kādu papildu informāciju vai pati vāc kādus pierādījumus sava informācijas pieprasījuma pamatošanai, nav juridiska pamata. SIA “Tele 2” rīcība, nesniedzot tiesas pieprasīto informāciju, liecina par izvairīšanos no konkrētā tiesas lēmuma pildīšanas, ko pilnībā apliecina arī tiesas izdotais izpildu raksts. Tātad arī tiesa uzskata, ka tās uzliktais informācijas izsniegšanas pienākums no SIA “Tele2” puses nav izpildīts bez tiesiska pamata un lēmuma izpilde ir veicama piespiedu kārtā ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību.

SIA “Mediju nams”apkalpojošā IT infrastruktūras risinājumu uzņēmuma SIA “Cadence”vadītājs Aigars Laurinovičs skaidroja, ka SIA “Tele2” nevajadzētu būt tehniskām problēmām identificēt kaitnieku: “Lai būtu iespēja identificēt pieslēguma abonementu gala lietotāju, kurš ir veicis konkrētu ierakstu tīmekļa vietnē, ir nepieciešama IP adrese, no kuras tika veikts ieraksts, un laika brīdis, kad šis ieraksts ir ticis veikts, kā papildu elements, lai atvieglotu auditācijas ierakstu “log” meklēšanu, interneta pakalpojuma sniedzējam var kalpot arī porta numurs. Neskatoties uz to, ka gala lietotājs izmanto interneta pakalpojuma sniedzēja piešķirto dinamisko mainīgo IP adresi, kas tiek piešķirta uz noteiktu laiku, identificēt šādu gala lietotāju nebūtu jābūt šķēršļiem, jo šī adrese ir nemainīga tik ilgi, kamēr iekārta ir aktīva noteiktā datu tīkla segmentā, kā arī , ja saskaņā ar normatīvajiem regulējumiem interneta pakalpojumu sniedzējs ir veicis auditēšanas ierakstu uzglabāšanu kā krietns un rūpīgs saimnieks - krietns un rūpīgs saimnieks - Civillikuma un Komerclikuma izpratnē, un ir zināms konkrēts laika griezums, kad ir veiktas darbības. Protams, ņemot vērā lielo datu apjomu, kas interneta pakalpojuma sniedzējam ir jāapstrādā, šī izmeklēšana var būt laikietilpīga, bet tomēr paveicama.”

Kas liedz atklāt vainīgos?

Tā kā SIA “Mediju nams” naida runas apkarošanā uzkrāta pozitīva pieredze sadarbībā ar citiem sakaru operatoriem un, uzskatot, ka tehniskās atrunas tiesas lēmuma nepildīšanai nav pamatotas, Neatkarīgā SIA “Tele2” valdes priekšsēdētājam Valdim Vancovičam vaicāja, kādi ir patiesie iemesli tiesas lēmuma nepildīšanai - vai SIA “Tele2” nedrīkst atklāt naida runas paudēju identitātes vai nespēj to izdarīt; vai izvairīšanās no tiesas lēmumu izpildes jāsaprot kā naida runas tiražēšanas atbalstīšana, un tā ir telekompānijas publiskās komunikācijas stratēģija; kāpēc SIA “Tele2” ir tik svarīgi neatklāt naida runas teicēju identitātes; vai SIA “Tele2” apzinās, ka par izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas, neizpildot tiesas uzlikto pienākumu, var draudēt kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 312. panta pirmo daļu, un vai SIA “Tele2” vadība (valde un citas atbildīgās personas), SIA “Tele2” vārdā turpinot nepildīt tiesas lēmumu, ir gatava iespējamai saukšanai pie šādas kriminālatbildības?

No uzņēmuma saņēmām šādas atbildes: ““Tele2” ir sociāli atbildīgs uzņēmums un darbojas atbilstoši valsts likumiem. Mums nav un nebūs pieņemama naida runa un citi likumpārkāpumi ne digitālajā, ne reālajā vidē, un vienmēr esam palīdzējuši atbildīgajām iestādēm šādus pārkāpumus atklāt un novērst.

Mēs vienmēr esam reaģējuši un palīdzējuši Latvijas tiesībsargājošajām un likuma uzraugošajām iestādēm atklāt dažādus likumpārkāpējus un arī šajā gadījumā esam gatavi to darīt, ievērojot likumā noteikto kārtību. 2021. gada 29. janvārī, saņemot tiesas pieprasījumu, “Tele2” konstatēja, ka pieprasījumā trūkst visa nepieciešamā informācija. Atbildot uz šo tiesas pieprasījumu, 2021. gada 2. februārī esam SIA “Mediju nams” un tiesu informējuši, ka dinamiskām IP adresēm ir nepieciešami precīzi laiki un porti, lai varam sniegt precīzu informāciju par kādu konkrēto lietotāju.

“Tele2” līdz šim nav saņēmis atkārtotu tiesas pieprasījumu, kas precizētu nepieciešamo informāciju par IP adreses lietotāju. 2021. gada 10. februārī gan esam saņēmuši SIA “Mediju nams” vienpusēju pieprasījumu mums sniegt tiesai informāciju. Diemžēl “Tele2” nav tiesību informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sniegt trešajām personām, pat ja tā ir attiecīgajā tiesvedībā iesaistītā puse vai, atbildot uz trešās personas pieprasījumu, šādu informāciju sniegt tiesai.

Elektronisko sakaru likuma 68. pants skaidri nosaka, ka elektronisko sakaru komersants nav tiesīgs izpaust informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumiem un to lietotāju, paredzot tikai atsevišķus izņēmumus no šī aizlieguma. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 71.2 pantu, elektronisko sakaru komersants var izsniegt informāciju par IP adreses lietotāju civillietā pēc tiesas pieprasījuma.

Rezumējot, šobrīd mums ir juridiski ierobežojumi sniegt šādu informāciju, bet mēs esam gatavi to darīt nekavējoties, tiklīdz šie jautājumi tiks sakārtoti.

Vēlamies atzīmēt, ka arī šī gada vasarā un rudenī mēs realizējām sociālo kampaņu jauniešiem #SekoSev, kas bija tieši vērsta pret negatīvajiem komentāriem internetā. Iesaistot kampaņā vairākus sabiedrībā zināmus cilvēkus, mēs centāmies iedrošināt jauniešus un nepakļauties negatīvajiem komentāriem internetā. Šī kampaņas sociālajos tīkos sasniedza vairāk nekā 1,5 milj. lielu auditoriju, savukārt tradicionālajos medijos aptuveni 1,8 milj.”