Rīgas dome daļai māju draud paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli 15 reižu

Būves sienās nav novērsti izdrupumi, plaisas, pieļauti būves dekoratīvo elementu bojājumi, apdares materiālu plaisāšana, pieļauta fasādes krāsojuma izbalēšana un nolupšana – apsekojot ēku Rīgā, Alekša ielā 11, secinājusi Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde un zibenīgi liek celtni sapost, citādi – ēkai tiks piemērots graustu nodoklis un atcelti NĪN atvieglojumi. Gandrīz 900 ēkām graustu nodoklis Rīgā jau noteikts.
Ēka, Alekša 11, pēc skata nav diez ko pievilcīga – to atzīst arī mājā dzīvojošie, taču viņi neizprot pēkšņos draudus mājai piemērot graustu nodokli, ja diezgan īsā laika posmā mājas vizuālo tēlu neuzlabos. Viņi to darīs, taču bija vajadzīgi gadi, lai izveidotu iekrājumus remontdarbiem ©Privāts arhīvs

Iedzīvotāji vēstuli ar pārvaldes verdiktu saņēma 1. aprīlī. Divu mēnešu laikā daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem jādod solījums, ka 1,5 gadu laikā mājas kādreizējā spozme tiks atgriezta. Alekša ielas 11 iedzīvotāji jau sen to vēlējušies, un veidots uzkrājums, kas šā gada sākumā pārsniedz 60 000 eiro. Taču, tā kā veiksmīga sadarbība ar “Rīgas namu pārvaldnieku” neveidojās, martā tika nolemts mainīt apsaimniekotāju un no šā gada 1. maija savu māju uzticēt pārvaldīt “Berga namiem”, un startēt kādā no Rīgas pašvaldības konkursiem, kas piedāvā līdzfinansējumu ēkas atjaunošanai.

Vai šajos papīru labirintos paspēs vēl darbus veikt noteiktajā pusotrā gadā - tas gan nav zināms. Un kā Dāmokla zobens virs galvas visu laiku karāsies draudi ēku ielikt “vienā katlā” ar graustiem, kas arī burtiskā nozīmē tādi ir.

Kā “Neatkarīgajai” skaidro Rīgas domes Īpašuma departamentā (RDĪD), Būvju sakārtošanas pārvaldes datu bāzē ir reģistrētas 2163 būves. Regulāri tiekot veikta šo ēku vizuālā stāvokļa izmaiņu novērošana. Pārvaldes uzskaitē ir arī uzraugāmie objekti: 230 būves (iekonservētas vai būvobjekti), kā arī izvērtējamie objekti: 1216 būves. “Ar šo būvju īpašniekiem RDĪD Būvju sakārtošanas pārvalde veic komunikāciju, veicinot labprātīgi veikt šo būvju vizuālā stāvokļa uzlabošanu. Ja komunikācija un sadarbība nav veiksmīga, tad pārvalde jautājumu par būvju klasifikāciju NĪN vajadzībām nodod izskatīšanai Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijai,” skaidro domes komunikācijas pārvalde.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes apkopotā statistika liecina, ka 2022. gadā 875 ēkām ir aprēķināts NĪN ar paaugstināto likmi 3% (NĪN likmes Rīgā ir no 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, tātad pieaugums 15 reižu).

“Lai šāda procentu likme tiktu piemērota, Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija izvērtē un nosaka ēkām vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) statusu. Pēc lēmuma pieņemšanas ar nākamo mēnesi ēkai tiek piemērota paaugstinātā likme 3%. Vienlaikus jāatgādina, ka NĪN palielinājums vairāk nekā divas reizes ir iespējams tikai dzīvokļu īpašniekiem, kas ir fiziskas personas, kā arī gadījumā, ja NĪN likme sakarā ar objekta nolietojumu ir 0,” informē domē, piebilstot, ka esošās būves tiek apsekotas regulāri, veicot vizuālā stāvokļa izmaiņu novērošanu.

Atbilstoši Īpašuma departamenta noteiktai kārtībai jaunie objekti tiek apsekoti, pamatojoties uz: darbinieka veiktās vizuālās apsekošanas laikā konstatēto; privātpersonas iesniegumu; uz sniegto informāciju tīmekļa vietnē www.grausti.riga.lv; Rīgas domes struktūrvienību sniegto informāciju; valsts iestāžu sniegto informāciju; masu informācijas līdzekļos izskanējušo informāciju, kā arī no citiem avotiem saņemto informāciju.

UZZIŅAI

Rīgā NĪN paaugstināto likmi 3% piemēro:

Zemei, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai

Īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība

Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša

Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums