Līga Nestere-Nikandrova

Darba tirgus pieprasa inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju speciālistus, taču joprojām tikai relatīvi...
 
Vairāk nekā 90% dabaszinātņu, matemātikas, statistikas un IT absolventu ir nodarbināti augstākās...
 
More than 90% of science, mathematics, statistics and IT graduates are employed...
 
Pandēmijas laiks lika apstāties mūsu ierastajai ikdienai gan darbā, gan sadzīvē –...