KNAB soda bordānistus par "sildīšanos" ar bezmaksas autostāvvietu atļaujām

KNAB pieņēmis lēmumu administratīvi sodīt divus Rīgas domes bijušos un vienu esošo Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātu par Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma pārkāpšanu – neatļauta labuma bezmaksas autostāvvietu lietošanas abonementu izmantošanu.
13.05.2021. NNeatkarīgā
 
Lai arī KNAB skaidri nenorāda, kurā JKP frakcijā – Saeimas vai Rīgas domes, – notika pretlikumīgā SIA “Rīgas satiksme” bezmaksas autostāvvietu atļauju izmantošana, no KNAB sniegtās informācijas noprotams, ka likumpārkāpums veikts organizētā JKP deputātu grupā ©Dāvis Ūlands/F64

KNAB konstatējis, ka deputāti neatļautu materiālu labumu izmantojuši, to nododot savas partijas frakcijas biedriem. KNAB neprecizē, kuras frakcijas biedri guvuši neatļauto labumu - JKP Saeimas frakcijas vai JKP Rīgas domes frakcijas. Iesniegumā, uz kura pamata KNAB uzsācis pārbaudi, minēta Saeimas JKP frakcija.

KNAB nolēmis piemērot administratīvos naudas sodus bijušajai Rīgas domes deputātei Lindai Mednei - tagad 13. Saeimas deputātei, apstiprinātai uz laiku, kamēr ministra pienākumus pilda deputāti, kuri ievēlēti no JKP Rīgas vēlēšanu apgabala, un Druvim Kleinam, kurš JKP pameta jau 2019. gada jūnijā, kā arī joprojām esošajam Rīgas domes JKP deputātam Jānim Ozolam. Šādu lēmumu KNAB pieņēmis, izpētot JKP Rīgas domes deputātu rīcību ar viņiem izsniegtajiem Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” autostāvvietu lietošanas mēneša abonementiem un transportlīdzekļu stāvēšanas atļaujām Rīgas domes autostāvvietās pie rātsnama laika posmā no 2018. gada novembra līdz 2020. gada 24. februārim.

Nesaprotama ir KNAB vēlme sodīt D. Kleinu, pateicoties, kuram sabiedrībai tapa zināmas detaļas, kā Rīgas domes deputāti izmanto viņiem piešķirtās stāvvietu atļaujas gan privātiem mērķiem ģimenes lokā, gan “uzcienājot” ar tām savus partijas biedrus Saeimā. Šajā gadījumā KNAB acīm redzami nav ņēmis vērā spēkā esošo Trauksmes celšanas likumu.

Saistībā ar J. Ozolu un D. Kleinu KNAB konstatējis, ka abi “ir izdarījuši administratīvo pārkāpumu, par kuru administratīvā atbildība ir paredzēta likuma 32. panta ceturtajā daļā, proti, nododot viņiem kā Rīgas domes deputātiem izsniegtās atļaujas transportlīdzekļa novietošanai Rīgas domes autostāvvietā pie rātsnama izmantošanai citai personai (JKP frakcijas vajadzībām), J. Ozols un D. Kleins ir rīkojušies pretēji Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmajā daļā, 3. panta 2. punktā, 5. panta pirmajā daļā, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā, Rīgas domes 2017. gada 21. jūnija iekšējo noteikumu Nr. 21 “Rīgas domes deputātu darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība” 1. punktā un noteikumu 1. un 4. punktā noteiktajiem atļaujas transportlīdzekļa novietošanai Rīgas domes autostāvvietā pie rātsnama izmantošanas mērķiem un kārtībai, kā rezultātā ir pārkāpuši likuma 18. panta pirmajā daļā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu”.

Līdzīgi saistībā ar L. Medni KNAB konstatējis, ka viņa “ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, par kuru administratīvā atbildība ir paredzēta likuma 32. panta ceturtajā daļā, proti, nododot viņai kā Rīgas domes deputātei izsniegto Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” maksas autostāvvietu abonementu izmantošanai citai personai (JKP frakcijas vajadzībām), L. Medne ir rīkojusies pretēji Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmajā daļā, 3. panta 2. punktā, 5. panta pirmajā daļā, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā, Rīgas domes 2017. gada 21. jūnija iekšējo noteikumu Nr. 21 “Rīgas domes deputātu darbības apstākļu nodrošināšanas kārtība” 1. un 12. punktā noteiktajiem Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” maksas autostāvvietu abonementa izmantošanas mērķiem un kārtībai, kā rezultātā ir pārkāpusi likuma 18. panta pirmajā daļā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu”.

D. Kleinam piemērots administratīvais naudas sods jau šā gada 10. martā, bet J. Ozolam un L. Mednei tikai 13. aprīlī. Pagaidām nav zināms, vai KNAB lēmums ir stājies spēkā, jo sodītajiem vēl ir iespējas lēmumu pārsūdzēt.

KNAB pārbaudi par “Rīgas satiksme” autostāvvietu bezmaksas atļauju izmantošanas likumību sāka pārbaudīt, pamatojoties uz pērnā gada decembrī iesniegto Saeimas deputātu Armanda Krauzes (ZZS) un Alda Gobzema (pie frakcijām nepiederošs) iesniegumu. Iesnieguma nosaukums “Par iespējamiem JKP Saeimas un Rīgas domes frakciju amatpersonu likumpārkāpumiem”. Iesniegumā deputāti lūdza izvērtēt JKP Rīgas domes un Saeimas frakciju amatpersonu rīcības likumību, izmantojot Rīgas domes deputātiem izsniegtās bezmaksas autostāvvietu atļaujas.