Apelācija atzīst, ka pārkāptas Aivara Lemberga tiesības uz taisnīgu tiesu

Apelācijas instances tiesa tā dēvētajā Lemberga lietā atzina, ka pirmās instances tiesa būtiski ir pārkāpusi Aivara Lemberga tiesības uz taisnīgu tiesu.
BŪS PATIESĪBA JĀSTĀSTA. Par latvju pirmo miljonāru un oligarhu dēvētais savulaik visvarenās kompānijas “SWH Rīga” prezidents Ainārs Gulbis ir ne tikai viens no tā dēvētās Lemberga lietas galvenajiem arhitektiem. Viņš joprojām vēlas no A. Lemberga iegūt vairāk nekā 10 miljonus eiro – ne civiltiesiski, bet caur kriminālprocesu. Šķiet, ka šo kāroto miljonu dēļ viņam nāksies sniegt liecības ne pārāk komplimentārai publikai ©Ekrānšāviņš no t.s. Lemberga prāvas apelācijas instancē, kur šā gada februārī piedalās Ainārs Gulbis

Konstatējot šo pārkāpumu, apelācijas instances tiesa apmierināja A. Lemberga lūgumu ļaut tiesas sēdē nopratināt cietušo Aināru Gulbi, kā arī lieciniekus Jūliju Krūmiņu un Mārtiņu Kvēpu.

Šodien paredzēts sākt pratināt par pirmo latviešu miljonāru un oligarhu dēvēto Aināru Gulbi.

Netaisnīgums atzīts juridiski

Jāatgādina, ka pirmās instances tiesa iepriekšminētos trīs svarīgos lieciniekus (un ne tikai šos trīs) pilnībā ļāva nopratināt tikai prokuroriem, bet aizstāvībai ļāva viņiem uzdot tikai nedaudzus jautājumus. Savukārt Aivars Lembergs pie jautājumu uzdošanas šiem trim kungiem (un ne tikai viņiem) netika vispār.

Tagad apelācijas instances tiesa pirms lietas iztiesāšanas uzsākšanas atzina, ka “apsūdzētā tiesību nopratināt cietušo vai liecinieku neievērošana ir atzīstama par Kriminālprocesa likuma 15. pantā nostiprināto kriminālprocesa pamatprincipa pārkāpumu”.

Bet Kriminālprocesa likuma 15. pants runā par tiesiskuma pašiem, pašiem pamatiem:

Respektīvi, apelācijas instances tiesa jau ir atzinusi acīmredzamo, ka tiesneša Borisa Geimana un pēc tam tiesneses Irīnas Jansones vadītās krimināllietu kolēģijas t.s. Lemberga lietā vismaz vienā aspektā taisnīgas tiesas pamatprincipu ir ignorējušas. Aizstāvība nenogurstoši ir norādījusi arī uz daudziem citiem aspektiem, bet līdz tiem būs jānonāk procesa gaitā.

Bišķiņ jau kaut ko varēja prasīt

Tomēr apelācijas instances tiesa noraidīja A. Lemberga lūgumu nopratināt tiesā arī liecinieku Oļegu Stepanovu. Apelācijas instance motivēja savu lēmumu ar to, ka pirmās instances tiesā jautājumus O. Stepanovam tomēr bija iespējas uzdot gan A. Lembergam, gan viņa aizstāvim.

Par to, kā pirmās instances tiesas sastāvs tiesneša B. Geimana vadībā rūpējās, lai cietušie miljonāri Ainārs Gulbis un Jūlijs Krūmiņš varētu izvairīties no kriminālprocesuālā pienākuma - patiesu liecību sniegšanas -, medijos ir rakstīts gana daudz un droši vien tiks rakstīts vēl. Būtiski, ka gan A. Gulbis, gan J. Krūmiņš nepārprotami un pierādāmi ir arī tā dēvētās Lemberga krimināllietas galvenie arhitekti, līdz ar to viņiem būtu (varbūt arī būs?) ko pajautāt!

Turpretī to, kādi būtiski notikumi saistīti ar miljonāra un tā laika oligarha Oļega Stepanova pratināšanu t.s. Lemberga tiesas procesā pirms vairāk nekā 10 gadiem, diezin vai atceras pat tie, kuri ir vairāk vai mazāk sekojuši šai gadsimtu prāvai.

Tomēr šie notikumi ir visai spilgti aprakstīti Aivara Lemberga grāmatā “Kriminālprocess kā atriebība” (minēts arī papildnosaukums - “ar parādu atprasīšanu no “SWH Rīga”).

Ņemot vērā, ka attiecīgā epizode ir viens no pagrieziena punktiem, kā pirmās instances tiesa šajā kriminālprocesā kļuva par nepārprotami netaisnīgu tiesu, pilnībā citējam attiecīgo fragmentu no šīs grāmatas. Fragmentā arī būs redzams, kāda atmosfēra valdīja tiesas procesā atsevišķu liecinieku pratināšanas laikā un kāda bija pirmās instances tiesas attieksme pret dažiem miljonāriem un oligarhiem, kuri attiecīgajā laika periodā bija atklāti naidīgi pret Aivaru Lembergu, līdz ar to tiesai viņu liecību patiesums it kā būtu bijis jāvērtē arī no šāda aspekta.

Piemēram, tiesa šiem oligarhiem pakalpīgi nodrošināja pat vairākus tulkus, lai gan Latvijas pilsoņiem latviešu valodu it kā vajadzētu zināt pienācīgā līmenī.

Kāds tam sakars ar patiesības noskaidrošanu?

Aizstāvjiem kriminālprocesā ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums noskaidrot patiesību! Kā aizstāvis var izpildīt šo pienākumu noskaidrot patiesību, ja viņam jāvienojas ar citiem apsūdzētajiem un viņu aizstāvjiem, cik ilgi katrs drīkstēs uzdot jautājumus? Kā var noskaidrot patiesību, ja aizstāvim neļauj pratināt lieciniekus un pārbaudīt pierādījumus atbilstīgi aizstāvja izstrādātai taktikai šīs patiesības noskaidrošanai?

Pietiekami zīmīgi ir arī apstākļi, kādos [pirmās instances] tiesa pasludināja šādu [tiesības uz taisnīgu tiesu ierobežojošu] lēmumu.

2011. gada 27. septembrī prokurori uzsāka liecinieka Oļega Stepanova nopratināšanu. Prokurori O. Stepanovu pratināja 6 dienas, pabeidzot pratināšanu 2011. gada 7. novembrī.

Oļegs Stepanovs tolaik bija faktiskais līderis uzņēmēju grupai, kuru žurnālisti sauca par “Lemberga oponentiem”, bet es viņus saucu par šakāļiem.

Mūsu attiecības ar O. Stepanovu bija nokaitētas līdz baltkvēlei jau kopš 2006. gada, kad “Latvijas kuģniecības” iekšējais audits atklāja, ka O. Stepanova faktiski vadītajai “Latvijas kuģniecībai” nozagti apmēram 100 miljoni dolāru. “Latvijas kuģniecība” šīs zādzības sakarā vērsās gan Latvijas tiesībsargājošajās iestādēs, gan Anglijas Augstākajā tiesā.

Tieši O. Stepanovs bija komandieris “antilemberga kampaņām”, kas tika organizētas jau kopš 2006. gada (t.i., tās sākās 9. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas laikā un vēlāk ar jaunu sparu tika rīkotas gan nākamo Saeimas vēlēšanu, gan pašvaldību vēlēšanu kampaņu laikā), jo viņam bija ļoti liela nauda (kaut kur jau tā “Latvijas kuģniecības” nauda tika tērēta), viņam pastarpināti piederēja plašsaziņas līdzekļi, viņam kalpoja labi apmaksāti sabiedrisko attiecību speciālisti un juristi.

Bet tieši 2011. gada novembrī Anglijas tiesvedībā notika O. Stepanovam ļoti nelabvēlīgs pavērsiens, jo uz šo tiesu kā liecinieks tiku aicināts es. Tieši 2011. gada 7. novembrī es pieteicu Rīgas apgabaltiesai lūgumu, lai man ļauj doties liecināt uz tiesas procesu Londonā.

Arī Latvijas policija “Latvijas kuģniecībai” izkrāpto miljonu sakarā sarosījās - respektīvi, O. Stepanovs tolaik bija man klaji naidīgs liecinieks, kura objektīva (t.i., tāda, kas jau sākotnēji nav speciāli sagatavota apsūdzības apstiprināšanai) nopratināšana tiešām varētu pietuvināt patiesībai.

Tomēr objektīvu O. Stepanova nopratināšanu tiesā aktīvi traucēja prokurori, kuri viņu sauca par “cienījamo liecinieku”. Tad iejaucās arī pati tiesa, mācot, kā O. Stepanovam “pareizi” jāliecina, lai gan tiesas procesā klāt bija arī O. Stepanova advokāts.

Man sākotnēji O. Stepanovam pat ļāva uzdot dažus jautājumus, kas vispār šajā procesā bija ļoti, ļoti reta parādība. Ar uzdotajiem jautājumiem es mēģināju noskaidrot, kāpēc tad starp mums cēlās naids 2006. gada otrajā pusē. Bet tad tiesa pēkšņi pārtrauca aizstāvības uzsākto O. Stepanova pratināšanu un pasludināja savu lēmumu par liecinieku pratināšanas laika ierobežošanu.

Šī 2011. gada 7. novembra tiesas sēdes epizode ir tik spilgta, ka ir vērts nocitēt nedaudz garāku fragmentu no tās.

Aivars Lembergs: Nu, vispār jums ir pienākums liecināt par to, ko jūs zināt.

Oļegs Stepanovs: Да, конечно.

Tulks1 tulko: Jā, protams!

A. Lembergs: Tāpēc man lūgums, par cik ir runa - jūs esat liecinieks, es apsūdzētais -, tad būtu svarīgi zināt tomēr.

O. Stepanovs: Конкретизируйте ваш вопрос, я постараюсь ответить.

Tulks1 tulko: Konkretizējiet jūsu jautājumu, es mēģināšu atbildēt.

A. Lembergs: Tāpēc es jautāju - ar ko bija saistīts mūsu konflikts, kas, kā jūs teicāt, radies 2006. gadā?

Tulks2 tulko krievu val.: С чем был связан наш конфликт, как вы сказали, который образовался в 2006 году?

O. Stepanovs: Я полагаю, что я не могу сейчас об этом говорить по одной простой причине, что я не смогу предоставить доказательства, а по сему - это будет воспринято вами как клевета.

Tulks1 tulko: Es domāju, ka es tagad nevaru par to runāt, jo es nevaru piestādīt nekādus pierādījumus, jo jūs varēsiet to uztvert kā, kā neslavas celšanu, ka es jūs aprunāju.

A. Lembergs: Es atļauju jums runāt te un aprunāt bez jebkādām problēmām.

O. Stepanovs: Спасибо, только я себе такого не позволяю.

Tulks1 tulko: Paldies, bet es pats sev to neļaušu.

A. Lembergs: Nu, tad es precizēšu jautājumu. Vai tas bija saistīts ar kādu kompāniju pārvaldi?

Tulks2 tulko krievu val.: Былo ли это связанo с управлениеm компании?

O. Stepanovs: Да нет, речь идет о том, какие методы использовали люди, которые были лояльны к вам, для того, чтобы...

Tulks1 tulko: Nē, runa ir par to, kādas metodes izmanto...

O. Stepanovs: ...поставить меня, так сказать, на место.

Tulks1 tulko: ...izmantoja tie cilvēki, kuri bija lojāli pret jums, lai nostādītu mani savā vietā.

A. Lembergs: Nu, kas tie par cilvēkiem?

O. Stepanovs: Я поскольку не могу дать по этому поводу полных доказательств, я об этом говорить не буду. Это может затрагивать интересы людей __.

Tulks1 tulko: Tā kā šajā jautājumā...

O. Stepanova advokāts Saulvedis Vārpiņš: Cienījamā tiesa!

Tulks1 tulko: ...nav pierādījumu, es neko neteikšu...

Tiesnesis Boriss Geimans: Jā, lūdzu, Vārpiņa kungs!

A. Lembergs: Vajadzētu iztulkot tomēr!

B. Geimans: Jā, piedodiet!

Tulks1 tulko: Es, tā kā man nav pierādījumu, es to neteikšu.

S. Vārpiņš: Cienījamā tiesa, es gribētu lūgt tomēr jautājumus par konflikta būtību varbūt noņemt. Šajā gadījumā situācija ir tādēļ - protams, es saprotu Lemberga kunga intereses, jo viņš ir apsūdzētais, viņš pareizi teica, un mans klients ir tikai liecinieks. Bet šajā gadījumā ir dažas krimināllietas, kurās manam, tātad, pārstāvamajam ir aizdomās turētā statuss. Un arī faktiski šīs lietas izriet - šīs lietas izrietējušas no šī konflikta. Tātad ir bijuši kaut kādi iesniegumi - tas ir saistīts arī, es uzskatu, ar šo te radušos konfliktu abpusējo - un tātad tajās lietās Stepanova Oļega statuss ir aizdomās turamais; un līdz ar to viņam ir šīs tiesības tomēr arī neliecināt attiecībā uz tiem jautājumiem, kas var skart viņu tātad tajās lietās, kas ir pret viņu.

B. Geimans: Ja jūsu pārstāvamais vēlas izmantot savas tiesības neliecināt pret sevi...

S. Vārpiņš: Jā!

B. Geimans: ...viņš var par to vienkārši pateikt!

S. Vārpiņš: Jā, nu...

B. Geimans: Saprotat, Stepanova kungs?

S. Vārpiņš: Jā, sapratu!

O. Stepanovs: Именно это я имею в виду.

Tulks1 tulko: Tieši to es arī biju domājis.

Tiesnesis Boriss Geimans, vērsdamies pie O. Stepanova: Vienkārši konkrēti nākamo reizi pasakiet, ka jūs vēlaties izmantot tiesības neliecināt pret sevi.

B. Geimans procesa dalībniekiem: Tā, es domāju, ka šodien mēs pārtrauksim Stepanova kunga pratināšanu, ja. Es gribu paziņot par vienu tiesas lēmumu. Tātad tiesu kolēģija nolēma ievērot krimināllietas izskatīšanas saprātīgu termiņa principu, nolēma noteikt aizstāvjiem un apsūdzētājiem tādu pašu jautājumu uzdošanas laiku, kādu liecinieka Stepanova pratināšanā izmantoja valsts apsūdzības uzturētāji, tas ir, kopumā 6 tiesas sēdes. Šodienas tiesas sēdi neskaitot. Nu, mūsuprāt, tas nozīmē, ka gan aizstāvjiem, gan apsūdzētajiem ir jāvienojas par to, cik ilgi katrs no viņiem varēs uzdot jautājumus lieciniekam Stepanovam. Tātad pēc 6 tiesas sēdēm liecinieks Stepanovs tiks atbrīvots un tiesas sēdē tiks aicināta nākamā liecinošā persona. Ja jūs paspēsiet ātrāk, tas ir ļoti labi.

Tā, lūk.

Advokāti mēģināja argumentēt - tiesas lēmums nav likumīgs; tādējādi aizstāvībai tiek uzspiests pielāgoties apsūdzības taktikai katra konkrētā liecinieka pratināšanā. Proti, var gadīties, ka konkrētajam lieciniekam apsūdzība vēlas uzdot vien dažus jautājumus vai nevēlas uzdot pat nevienu jautājumu, lai gan aizstāvībai šis liecinieks ir īpaši svarīgs. Tātad nav ievērots tas, ka aizstāvībai ir tiesības izvēlēties citu taktiku, neatkarīgi no tā, cik lielā mērā konkrēts liecinieks var interesēt apsūdzību.

Viss velti. Tiesa savu lēmumu nemainīja un arī vēlāk regulāri par to atgādināja.