Ja pēc vakcinēšanās pēc 26 nedēļām "atgūstat funkcionalitāti", jums valsts kompensācija nepienākas

Valdība pieņēmusi lēmumu jau trīs Covid-19 vakcinācijas kompensācijas lietās, kopumā no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tam atvēlot vairāk nekā 150 000 eiro.
©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Eksperti vērtē, valdība dod naudu

Lēmumus par kompensāciju piešķiršanu Latvijas iedzīvotājiem par veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu vakcinācijas pret Covid-19 dēļ pieņem Zāļu valsts aģentūra, sagatavojot atzinumu Veselības ministrijai izskatīšanai un virzīšanai tālāk uz Ministru kabinetu. Valdība savukārt lemj par naudas piešķiršanu kompensācijas izmaksai, un, ja tās lēmums ir pozitīvs, Veselības ministrija sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu pieteikumu izmaksāt kompensācijas var iesniegt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas. Zāļu valsts aģentūrā “Neatkarīgā” noskaidroja, ka kompensāciju ir tiesīgi pieprasīt tie iedzīvotāji, kuri vakcinējušies Latvijā ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, un veselībai vai dzīvībai nodarītais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību. Šīm blaknēm ir jābūt norādītām vakcīnu lietošanas instrukcijā, un tieši šo blakņu dēļ cilvēkiem varētu būt radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies vismaz 26 nedēļu laikā.

Izmaksājamās kompensācijas apmēru nosaka atbilstoši kaitējuma smagumam, taču kompensācija nedrīkst pārsniegt 142 290 eiro.

Trešā kompensācija

Šonedēļ valdība nolēma piešķirt 5000 eiro, lai Zāļu valsts aģentūra veiktu izmaksu saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai. Valdības rīkojumā personas datu aizsardzības dēļ, protams, nav detalizētākas informācijas, kāds kaitējums veselībai nodarīts konkrētam pacientam, tomēr no kompensācijas summas var secināt, ka tas varētu būt vidēji smags.

Zināms, ka šis kaitējums personai ir radies pēc vakcinēšanās ar Covid-19 vakcīnu “JCOVDEN” jeb “Janssen”.

Zāļu valsts aģentūra lēmumu par šīs kompensācijas izmaksu pieņēma jau 12. oktobrī, no tā mēs varam secināt, ka līdz valdības sēdei un līdz apstiprināšanai bija nepieciešams gandrīz mēnesis.

Trīs pieteikumi atzīti par pamatotiem

Līdz šim valdība ir pieņēmusi lēmumu vēl par divu kompensāciju izmaksu, tātad kopumā ir pieņemti jau trīs lēmumi kopumā par 157 290 eiro izmaksu. Zāļu valsts aģentūras speciāliste Dita Okmane “Neatkarīgajai” pastāstīja, ka ir pieņemts viens lēmums par maksimālās kaitējuma summas izmaksu - 142 290 eiro, kā arī viens - par 10 000 eiro par vidēji smagu kaitējumu.

Kopumā Zāļu valsts aģentūra līdz šim ir saņēmusi 101 kompensācijas prasījuma iesniegumu par iespējamu kaitējumu veselībai, kas, iespējams, radies pēc Covid-19 vakcīnas izraisītajām blakusparādībām. Līdz šim ir izskatīti 69 iesniegumi, no tiem trīs ir novirzīti kaitējuma kompensācijas izmaksai.

Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka iedzīvotājam, lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina. Pacienta nāves gadījumā kompensācijas prasījuma iesniegumu var iesniegt pacienta mantinieks, pievienojot apliecību par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecību un patologanatomiskās izmeklēšanas protokolu vai tiesu medicīnas eksperta atzinumu.

Valdība nav paredzējusi kompensēt kaitējumu pēc vakcīnas pret Covid-19, ja pacienta kaitējums veselībai vai dzīvībai nav tieši saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību.