Prokurors Zalužinskis mēģina maldināt iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu

Ģenerālprokuratūras prokurors Aivis Zalužinskis vēstulē iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam apgalvo - Rīgas apgabaltiesai nav taisnība, ka Rudolfs Meroni nekad nav atskaitījies par mantas glabāšanu tā dēvētajā Lemberga krimināllietā, jo krimināllietas 217.sējumā esot R. Meroni, tolaik vēl Šveices advokāta, sastādītā atskaite par Latvijā reģistrēto sabiedrību gūto peļņu 2013. un 2014. gadā.
DIVKOSĪBA. Prokurors Aivis Zalužinskis (pa kreisi), sadevies rokās ar prokuroru Juri Jurisu (pa labi), divpadsmit tiesvedības gadu garumā cītīgi raudzījās, lai t.s. Lemberga lietas iztiesāšanas laikā netiku iztirzāti jautājumi par arestētās mantas glabāšanu un tās stāvokli. Tagad viņš vienu R. Meroni rakstisku liecību, kurā minēti tikai publiski vispārzināmi dati turklāt tikai par daļu no arestētās mantas, mēģina iekšlietu ministram uzdot par mantas glabātāja atskaiti ©Dāvis Valbaks /F64

Atbildot S. Ģirģenam, kurš izteica bažas, ka tiesas lēmumu par arestētās mantas nodošanu iekšlietu ministram padotajai Nodrošinājuma valsts aģentūrai nevarēs izpildīt, prokurors A.Zalužinskis 2020. gada 13.oktobra vēstulē raksta sekojošo: “Nevar piekrist arī tiesas viedoklim par to, ka arestētās mantas glabātājs R.Meroni, kurš šobrīd atcelts no šī statusa, tiesai nebūtu iesniedzis nevienu atskaiti. 2015. gada 15. decembrī R.Meroni tiesai iesniedza savas rakstiskās liecības, kurās aprakstīja arestētās mantas stāvokli (minētā kriminālprocesa 217. sējuma 1.1. 167-190), atskaiti sniedzot par Latvijā reģistrēto sabiedrību komercdarbības rādītājiem - gūto peļņu 2013. un 2014. gadā. Kā jau ievaddaļā bija norādīts, tad tieši Latvijā reģistrētās sabiedrības arī sastāda arestēto ārvalstīs reģistrēto kompāniju kapitāla daļu patieso vērtību.”

718 akcionāru pilnsapulces

Sameklējot A.Zalužinska norādītās 217. sējuma lappuses, redzams, ka tur tiešām atrodas R.Meroni rakstiskās liecības. To galvenais mērķis nepārprotami bijis parādīt, kas noticis ar Britu Virdžīnu salās reģistrētajām kompānijām. Kā jau Neatkarīgā rakstīja, šo kompāniju akcijas R. Meroni konvertēja, mainot ne tikai šo akciju veidu, bet arī īpašnieku - norakstot šis akcijas visticamāk pašam R. Meroni piederošai (katrā ziņā, viņa kontrolētai) firmai.

Otra liecību daļā zem apakšvirsraksta “Korporatīvā pārvaldība un aktīvu aizsardzība” tiešām ir pieminētas Latvijā reģistrētās akciju sabiedrības “Ventbunkers”, “Kālija parks” un “Ventspils tirdzniecības osta”. Cita starpā, šīs trīs nebūt nav vienīgās Latvijas uzņēmējsabiedrības, kuras R. Meroni kontrolē, pateicoties savam arestētās mantas glabātāja statusam.

Rakstiski liecinot par “korporatīvo pārvaldību un aktīvu aizsardzību”, R. Meroni tiesai ziņo, ka sarīkotas 199 “Ventbunkers” akcionāru sapulces, “kuru viens no darba kārtības jautājumiem ir bijis “Ventbunkers” padomes ievēlēšana.” Dokumentā vienas lappuses garumā sarindoti šo 199 padomes vēlēšanu sapulču datumi.

Līdzīgi R.Meroni aprakstījis notikušo akciju sabiedrībā “Ventspils tirdzniecības osta”, kur “pārskata perioda laikā ir notikušas 268 akcionāru sapulces.”

Savukārt “Kālija parkā” esot notikusi 251 akcionāru sapulce, kurā arī ievēlēti jauni šī uzņēmējsabiedrības padomes sastāvi.

“Ļaunie spēki”

Nemitīgās padomju vēlēšanas R.Meroni skaidro ar nepieciešamību aizsargāt uzņēmumus no vārdā nenosauktiem blēžiem un krāpniekiem: “Šī jautājuma (domāts uzņēmuma padomes vēlēšanas) regulāra iekļaušana dienas kārtībā bija nepieciešama, lai nepieļautu atsevišķu personu apšaubāmas likumības darbības, viltojot akcionāru sapulču dokumentāciju, kā arī noturot personu sanāksmes, kuras tiek nodēvētās par akcionāru sapulcēm un secīgi mēģinot nelikumīgi iekļūt kompāniju pārvaldes un izpildinstitūciju sastāvā...”

Visticamāk, ar “atsevišķām personām”, kuru darbības ir “apšaubāmas”, R. Meroni domāja miljonārus Igoru Skoku un Genādiju Ševcovu, kuri tajos gados mēģināja tikt vaļā no R. Meroni kā šo kungu īpašumu pārvaldītāja.

Bet mantu R. Meroni esot spējis saglabāt tikai tāpēc, ka par minēto triju uzņēmējsabiedrību padomju un valžu locekļiem iepriekš minētās 718 reizes tikušas ieceltas viņa uzticamības personas - tiesai apgalvo tolaik vēl Šveices advokāts un arestētās mantas glabātājs.

Bet R. Meroni rakstisko liecību sadaļā ar apakšvirsrakstu “Finanšu rādītāji” ļoti virspusēji pieminēti daži cipari un tie paši ir pieejami publiski, piemēram, Ventspils brīvostas pārskatos par ostas darbību vai Uzņēmuma reģistra datos. R.Meroni minējis pārkrauto kravu apjomus un peļņu katrā uzņēmumā - nezin kāpēc tikai par 2013. un 2014. gadu.

Neatkarīgā jau rakstīja, ka tiesa neļāva R. Meroni atbildēt uz advokāta jautājumiem par arestēto mantu, tostarp, kāpēc viņš izdomājis peļņas rādītājus ziņot tikai par šiem diviem gadiem, nevis par visu “mantas glabāšanas” periodu.

Lūk, mazs fragments no tiesas sēdes.

Advokāts Raimonds Krastiņš, tiesas sēdē pratinot R. Meroni: Paldies! Sakiet, kungs, jūs esat iesniedzis pārskatu kā arestētās mantas glabātājs par laika periodu no 2013.gada līdz 2015.gadam. Vai jūs lūdzu nevarētu pateikt, kāpēc jūs izvēlējāties tikai šos te divus gadus, ja mantu jūs glabājāt no 2007.gada, bet pārskatu jūs gribējāt iesniegt tikai par 13-to līdz 15.gadam?

Tulks: You have submitted ...

Tiesnesis Boriss Geimans: Tā, vēlreiz, piedodiet, atkārtojiet savu jautājumu, es ...

Krastiņš: Tātad, jūs, kungs, esat iesniedzis savu kā arestētas mantas glabātāja pārskatu decembrī, par ko mēs te runājam, 15.gadā par laika periodu no 2013.gada līdz 2015.gadam. Mantas glabātājs jūs esat no 2007.gada. Man tāds jautājums - kāpēc jūs izvēlējāties iesniegt savu pārskatu tikai par šiem diviem gadiem, nevis par visu periodu, sākot no 2007.gada? Paldies!

Geimans: Tā, jautājums noņemts! Nākamais!

Arī tiesa saka - tā nav atskaite

A.Zalužinskis, norādot, ka tiesai nav taisnība, visticamāk, domājis Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2020. gada 17. augusta lēmumā teikto. “No kriminālprocesa materiāliem izriet, ka vienīgā arestētās mantas glabātāja

Rudolfa Meroni Krimināllietu tiesas kolēģijai nosūtītā vēstule par arestēto aktīvu aizsardzību un stāvokli tika nosūtīta atpakaļ, jo, tiesas kolēģijas ieskatā, iesniegumā izklāstītie fakti par arestētās mantas stāvokli ir vispārīgi, nav detalizēti, kā arī tie ir nepilnīgi. Nekāda cita informācija no arestētās mantas glabātāja Rudolfa Meroni Krimināllietu tiesas kolēģijā nav saņemta,” teikts tiesas lēmumā, ar kuru R. Meroni tika atņemts mantas glabātāja statuss.

Vakar prokurors A. Zalužinskis t.s. Lemberga prāvā nolasīja savu repliku.