Augstākas tiesas Senātam lūdz vērtēt Aivara Lemberga apcietināšanu

Augstākas tiesas Senāta Krimināllietu departamentam iesniegta sūdzība par nelikumīgu Aivara Lemberga apcietināšanu un liegumu tiesībām uz aizstāvību – Neatkarīgajai apliecināja advokāts Māris Grudulis, kurš iesniedzis šo sūdzību.
APCIETINĀJA BEZ PAMATOJUMA. Lai piemērotu visbargāko drošības līdzekli, bija jābūt pamatotiem un pārliecinošiem argumentiem. Tādu Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieces Irīnas Jansones lasītajā saīsinātajā spriedumā nebija. Tas nozīmē, ka apcietinājuma piemērošana bijusi nelikumīga ©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Viņš paskaidroja, ka šāda sūdzība tika iesniegta Augstākās tiesas Senātam tā iemesla dēļ, ka Rīgas apgabaltiesas 2021. gada 22. februāra preses konferencē tiesnese Irīna Jansone paziņoja, ka tiesas lēmumu par drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanu Aivars Lembergs varēšot pārsūdzēt tikai kopā ar pilno spriedumu, bet pilnā sprieduma izgatavošanas laiks nav prognozējams. Tas savukārt nozīmē, ka Aivaram Lembergam bez pamatojuma apcietinājumā būs jāpavada neprognozējami ilgs laiks.

Šobrīd A. Lembergs atrodas Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Rīgas centrālcietuma 14 dienu karantīnā. Tādējādi viņam liegts satikties ar advokātu, lai īstenotu savas tiesības uz aizstāvību, konkrēti, lai pārsūdzētu tiesas lēmumu par drošības līdzekļa apcietinājuma nelikumīgo piemērošanu, kā arī lai gatavotos sprieduma pārsūdzēšanai apelācijas kārtībā.

Kā skaidroja advokāts, “iespēja tikties ar aizstāvi konkrētajās dienās ir ļoti būtiska, jo nepieciešams saskaņot un parakstīt virkni dokumentu, apspriesties par aizstāvības turpmāko īstenošanu. Neskatoties uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. panta prasībām, Aivars Lembergs joprojām nav informēts par viņam noteiktā apcietinājuma pamatu un iemesliem. Karantīnas režīmā Aivars Lembergs nevar ievērot viņam nozīmētos ārstēšanās un fizioterapijas pasākumus. Faktiski viņš visu dienu ir spiests pavadīt šaurā kamerā, kas būtiski ierobežo kustības iespējas. Viņam nav iespējams saņemt pienesumus, tajā skaitā elementāras sadzīves nodrošināšanai nepieciešamas lietas”.

Sūdzībā Senātam advokāts uzsvēris: lai A. Lembergam pēc 12 gadu mocīšanas pirmās instances tiesvedībā piemērotu drošības līdzekli apcietinājumu, tiesas rīcībā jābūt ļoti nopietniem un pārliecinošiem argumentiem. Būtiski, ka A. Lembergs visu 12 gadu laikā ne reizes nav bez attaisnojuma kavējis tiesas sēdes un pa šiem 12 gadiem nav kļuvis arī bīstams sabiedrībai. Neraugoties uz to, 22. februārī Rīgas apgabaltiesas zālē nr. 32 no Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieces Irīnas Jansones mutes nekādi argumenti tā arī neizskanēja. Advokāta ieskatā, tiesai arī saīsinātajā spriedumā bija jāpamato visbargākā personas tiesību ierobežojošā drošības līdzekļa piemērošana. Tā vietā, kā to dzirdēja visi interesenti, tiesnese paziņoja vien sekojošo: “Aivaram Lembergam piemērotos drošības līdzekļus - aizliegumu izbraukt no valsts, noteiktas nodarbošanās aizliegumu un aizliegumu tuvoties noteiktām personām, pēc sprieduma pasludināšanas, atcelt. Pēc sprieduma pasludināšanas Aivaram Lembergam piemērot drošības līdzekli apcietinājumu. Aivaru Lembergu apcietināt tiesas zālē pēc sprieduma pasludināšanas.”

Tas acīmredzami nozīmē, ka no tiesas puses apcietinājums netika pamatots pilnīgi ne ar ko. Šādu tiesas rīcību advokāts uzskata par nelikumīgu un, balstoties uz Latvijas likumiem, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, to pamatojis sūdzībā Senātam.

Advokāts Senātu lūdzis atcelt nelikumīgo drošības līdzekli un, ja Senāts uzskata par nepieciešamu piemērot kādu drošības līdzekli, tad piemērot vai nu drošības naudu, vai, galējās nepieciešamības gadījumā, apcietinājumu aizstāt ar mājas arestu.

Grudulis arī uzsvēra, ka šobrīd,, “ņemot vērā Covid-19 ierobežojošos pasākumus, ieslodzījumu vietās pēc iespējas tiek samazināts apcietināto personu skaits, apcietinājums tiek aizstāts ar drošības naudu, citiem drošības līdzekļiem, apcietinājumā tiek paturētas faktiski tikai tās personas, kuru atrašanās sabiedrībā ir īpaši bīstama, slepkavas ar nosliecēm, maniaki”.

“Aivaram Lembergam ir liegta iespēja sazināties ar ģimenes locekļiem pat telefoniski. Neskatoties uz to, ka kustības ierobežojumu dēļ pasliktinās veselības stāvoklis un viņš pastāvīgi cieš sāpes, Aivars Lembergs ir garā stiprs, možs un turpina cīņu pret nepamatotajām apsūdzībām. Viņš lūdz nodot sveicienus ģimenei un visiem saviem atbalstītājiem,” teica M. Grudulis.

*****

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Signal kanālā.