Tiesai jau otro reizi nosūtītas iedzīvotāju atbalsta vēstules Lemberga atbrīvošanai

Rīgas apgabaltiesa jau otro reizi atmetusi atpakaļ iedzīvotāju vēstuli ar lūgumu atbrīvot Aivaru Lembergu no apcietinājuma – pētot, kas noticis t.s. Lemberga lietā kopš pirmās instances tiesas spieduma, atklāja Neatkarīgā.
Iedzīvotāju vēstules tiesai signalizē, ka Aivara Lemberga turēšana ieslodzījumā sabiedrībā raisa šaubas par notiekošā kriminālprocesa taisnīgumu ©Oļesja Sokolova/F64

Abas vēstules tiesa pēc būtības nav vērtējusi, bet nosūtījusi tās atpakaļ iesniedzējam.

Pagājušā gada 22. novembrī Rīgas apgabaltiesai nosūtītajā 709 iedzīvotāju parakstītajā vēstulē teikts: “Godātā tiesa! Jau tūlīt būs apritējuši 9 mēneši, kopš jūs esat lēmuši paturēt apcietinājumā Aivaru Lembergu, lai arī galīgais tiesas lēmums nav stājies spēkā. Mums joprojām nav zināmi un saprotami iemesli, kāpēc Aivars Lembergs bija jāpatur apcietinājumā, kurš sabiedrības un Ventspils labā ir izdarījis tik daudz laba kā neviens no Latvijas neatkarības laikos esošajiem politiķiem. Pēdējie Latvijā veiktie aptaujas dati liecina, ka sabiedrība uzticas A. Lembergam un vēlētos redzēt viņu kā Ministru prezidentu. Mēs redzam, ka apcietinājums ir tikai un vienīgi politisks lēmums. Arī šobrīd, kad plašsaziņas līdzekļos lasām, ka Aivara Lemberga veselības stāvoklis pasliktinās, joprojām pret Aivaru Lembergu tiek vērsta cieņu pazemojoša izturēšanās, turēts apcietinājumā bez būtiska, pamatota iemesla, neievērojot nekādas elementārās cilvēktiesības, liegta nepieciešamā ārstēšana! Mēs, zemāk parakstījušies, ticam, ka Latvijā valda tiesiskums, ka tiesa nepilda politiskos pasūtījumus, ka tiesneši, kuri izvērtē cilvēku likteņus un veselības stāvokli, saglabā cilvēciskumu un iejūtību. Mēs lūdzam jūs, godātā tiesa, pēc iespējas ātrāk izvērtēt Aivara Lemberga veselības stāvokli un atbrīvot no apcietinājuma. Mēs, zemāk parakstījušies, zinām, ka Aivars Lembergs neizvairīsies no tiesas, par ko viņš pats ir vairākkārt publiski paudis. Pielikumā 709 paraksti uz 33 lapām.”

Tiesnese Sandra Amola šo vēstuli izskatījusi un 15. decembrī atbildējusi lakoniski, cita starpā norādot: “Ņemot vērā to, ka Jūs krimināllietā neesat iesaistītā persona, nepastāv tiesisks pamats Jūsu lūguma pieņemšanai un tas kopā ar pielikumu ir nosūtāms Jums atpakaļ.”

Bet pirmā vēstule A. Lemberga atbalstam tika nosūtīta Augstākās tiesas priekšsēdētājam Aigaram Strupišam jau pērnā gada 4. martā - tātad 10 dienas pēc A. Lemberga ietupināšanas. To bija parakstījuši 1557 ventspilnieki.

Vēstulē rakstīts: “Paužot savu brīvo gribu un pilsonisko nostāju, pamatojoties uz Latvijas Republikas 1. un 100. pantu, ar šo nosūtām Jums Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja A. Lemberga atbalstītāju un Ventspils iedzīvotāju vārdā pausto gribu par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja A. Lemberga atbrīvošanu no apcietinājuma. Uzskatām, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam piemērotais drošības līdzeklis - apcietinājums - ir nepamatoti bargs un neatbilst elementārām cilvēktiesību normām uz aizstāvību un taisnīgu tiesu.”

Šo vēstuli ar pievienotajiem iedzīvotāju parakstiem uz 99 lapām A. Strupišs bija pārsūtījis Rīgas apgabaltiesai. Šīs tiesas tiesnese Irīna Jansone vēstuli jau 17. martā nosūtījusi atpakaļ iedzīvotājiem. I. Jansone paskaidrojusi, ka lūgumus, atbilstoši likumam, tiesai var iesniegt tikai kriminālprocesā iesaistītās personas.

Jāatgādina, ka saīsinātajā spriedumā, ar kuru Aivars Lembergs tika nogādāts uz Rīgas Centrālcietumu, daļā par apcietinājuma piemērošanu netika sniegts nekāds pamatojums.

Tikai pēc vairākiem mēnešiem pilnajā spriedumā tika rakstīts, ka apcietinājums piemērots, jo A. Lembergs varot izvairīties no sprieduma izpildes, vairāk ar mājieniem norādot, ka viņam esot ietekme uz atsevišķām amatpersonām tiesībsargājošās iestādēs.

Pirms dažām dienām kļuva zināms, ka A. Lembergs vērsies šajās iestādēs - Valsts policijā, KNAB, VID, Valsts drošības dienestā -, lai tiktu pārtraukta pasludinātajā spriedumā minētā nelikumīgā ietekme uz attiecīgo iestāžu amatpersonām. Kā saprotams no šīs informācijas, tikai Valsts drošības dienests (VDD) uz A. Lemberga lūgumu par nelikumīgās ietekmes pārtraukšanu nav atbildējis pēc būtības, tāpēc VDD atbilde pārsūdzēta administratīvajā tiesā.