Elita Veidemane

„PRO programma: mantojumus ar vērtību līdz 50 000 neapliksim ar nodokli, nosakot...
 
„Labdien! Policija šajā vietā atradās, lai uzraudzītu sabiedrisko kārtību, nevis lai izgaismotu...
 
„Ķemeru purvu teritorijā padomju gados bija valsts medību paraugsaimniecība, kur medīja valdība...
 
"In the territory of Ķemeri bogs during the Soviet years, there was...